This site has been archived on 2013
23/07/2013

Kruimelpad

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
De EU in het kort

De Europese Unie (EU) is heel bijzonder: anders dan de Verenigde Naties is het geen internationale organisatie en de EU vervangt ook niet de regeringen van haar lidstaten. Wat is de EU dan wel?

De EU in het kort

De EU is opgericht door nationale overheden om samen beslissingen te kunnen nemen over specifieke kwesties. Het gaat hier om kwesties waarbij het voor alle landen logischer is om samen te werken dan om op eigen houtje actie te ondernemen.

Liever samenwerken dan concurreren

Na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog waren de Europeanen vastbesloten om ervoor te zorgen dat er nooit meer op dergelijke schaal dood en verderf gezaaid zou kunnen worden. In plaats van met elkaar te concurreren, besloten de regeringen van zes landen om samen te werken op het gebied van handel en economie. Door hun voorraden kolen en staal - grondstoffen voor het maken van wapens - bijeen te brengen, verminderden ze de dreiging van oorlog, en werden zij elkaars belangrijkste handelspartners.

Met de EU brak een periode aan van vrede en voorspoed. Tegenwoordig telt de EU 500 miljoen inwoners en neemt zij beslissingen over zaken die van invloed zijn op het dagelijkse leven van haar burgers. Bij alle beslissingen moet de EU het volgende in acht nemen:

  • 1. De Europese Unie kan alleen handelen op beleidsterreinen die onder haar bevoegdheid vallen. De nationale overheden hebben besloten welke dit zijn.
  • 2. De EU mag alleen maatregelen nemen als die doeltreffender zijn dan wanneer ze door de nationale overheden zouden worden genomen.
  • 3. De landen van de Europese Unie omvatten verschillende culturen, tradities en talen, alsook gemeenschappelijke waarden zoals democratie, vrijheid en gerechtigheid. De Europese Unie moet dit erfgoed beschermen, verdedigen en uitdragen.

Heb je nog vragen over de EU?

Je kunt bellen met Europe Direct of een bezoek brengen aan een informatiecentrum in je eigen omgeving (de adressen vind je op de site). E-mailen kan ook. 00 800 67 89 10 11

europa.eu/europedirect/index_nl.htmxml

Europese Jongerenportaal

Veel organisaties behartigen de belangen van Europese jongeren. Op deze website vind je een goed overzicht vol met informatie over studeren, werken, vrijwilligerswerk, reizen, etc.:

europa.eu/youth

Jouw kans om een verschil te maken

Wat je ook vindt van politiek, het is nu eenmaal een feit dat bijna alles in ons leven bepaald wordt door wetten en die wetten komen tot stand in het politieke proces. Daarom is het zo belangrijk dat je deelneemt aan de besluitvorming.

Maak zodra je kunt gebruik van je stemrecht – in gemeentelijke, provinciale, nationale en Europese verkiezingen. Zelfs in een grote democratie als de EU telt elke stem en heb jij wel degelijk invloed op de uitslag van de verkiezingen.

Je verantwoordelijkheden als burger gaan verder dan alleen het uitbrengen van je stem. Een gezonde democratie vraagt meer van haar burgers dan één keer in de vier of vijf jaar jaar een stembiljet invullen. Politici zouden niet alleen aan de volgende verkiezingen moeten denken, maar ook aan de volgende generatie. Je hoeft niet te wachten tot je stemgerechtigd bent om een mening te hebben en die te laten horen!

Technologie heeft ervoor gezorgd dat je als burger nu rechtstreeks met ambtenaren kunt communiceren. Doordat de tussenschakels nu weg zijn is deze relatie erg veranderd. Je kunt via internet rechtstreeks contact krijgen met instellingen en politici. De EU is zelfs te vinden op populaire sociale netwerksites!