European Commission

Reklamacje w UE? Konsumencka porada prawna w Sieci ECK

Konsumencka porada prawna

Europejskie Centra Konsumenckie udzielają bezpłatnych porad i pomocy obywatelom UE i osobom zamieszkałym w UE*, które kupują towary lub usługi w innych krajach UE*.

* albo w Islandii lub Norwegii

Europejskie Centra Konsumenckie NIE MOGĄ:

zmusić sprzedawców do podjęcia działań. Centra starają się natomiast ich do tego przekonać (w co najmniej połowie przypadków okazuje się to skuteczne)

występować jako Twój przedstawiciel prawny (np. przed sądem)

pomóc Ci, gdy chcesz złożyć skargę na sprzedawcę w Twoim własnym kraju (zob. kto może Ci pomóc w takim przypadku)

interweniować, jeśli sprzedawca ma siedzibę poza UE (np. w USA czy w Kanadzie).

udzielić Ci pomocy, jeśli nie jesteś ani obywatelem ani rezydentem jednego z krajów UE*.

* albo Islandii lub Norwegii

Czy ECC-Net może mi pomóc?

  • Nieprzewidziane kłopoty podczas wakacji?
  • Problemy z dostawą?
  • Jakie prawa przysługują konsumentom w UE?
  • Gdzie złożyć skargę?
Sprawdź, jak ECC-Net może Ci pomóc.
Uruchom Przewodnik
cofnij Cofnij
wróć do początku Wróć do początku