Europeiska konsumentcentrum och andra användbara EU-nätverk

Andra EU-nätverk

De europeiska konsumentcentrumen ger gratis rådgivning och hjälp till EU-medborgare* och invånare i EU-länderna* som köper varor och tjänster från en handlare i ett annat EU-land*.

Om centrumen inte kan ta upp ditt ärende finns det andra EU-nätverk och informationskällor.

* och Island och Norge

Allmän information om EU

Europe Direct

Praktisk information om att bo, arbeta och shoppa i EU

Ditt Europa

Hitta jobb i EU

Eures

Studera i EU

Ploteus

Ungdomar: arbete, studier, sommarjobb och volontärarbete i EU

Europeiska ungdomsportalen

Personlig juridisk rådgivning i EU-frågor

Ditt Europa – Rådgivning

Personlig rådgivning för EU-företag

Enterprise Europe Network

Hjälp när nationella myndigheter tillämpar EU-reglerna felaktigt

SOLVIT

Problem med banker och andra finansinstitut

FIN-NET

Klagomål mot EU-institutionerna

Europeiska ombudsmannen
Hitta andra EU-nätverk och kontaktpunkter

Kan ECC-Net hjälpa mig?

  • Problem med semesterresan?
  • Varor som inte kom fram?
  • Vilka rättigheter har jag som konsument i EU?
  • Var kan jag klaga?
Här kan du snabbt se om ECC-Net kan hjälpa dig med ditt problem.
Starta konsumentguidenStarta konsumentguiden
TillbakaTillbakak
Börja om Börja om