Navigation path

European Consumer Centres and other helpful EU networks

Další užitečné sítě EU

Evropská spotřebitelská centra nabízejí bezplatnou právní poradnu a pomoc občanům EU nebo zákazníkům žijícím v EU*, kteří nakupují zboží nebo služby od obchodníků v jiných zemích EU*.
Pokud se vaším případem síť těchto center nemůže zabývat, EU má pro vás k dispozici celou řadu dalších sítí a informačních zdrojů, které by pro vás mohly být užitečné.

* plus Island a Norsko

Obecné informace o EU

Europe Direct

Praktické informace o pobytu, práci a nákupech v zemích EU

Vaše Evropa

Hledání práce v EU

Eures

Studium v EU

Ploteus

Mladí lidé: práce, studium, letní brigády, dobrovolnická činnost v EU

Evropský portál pro mládež

Individuální právní poradenství pro občany ohledně práv vyplývajících z legislativy EU

Vaše Evropa – Poradenství

Individuální poradenství pro podniky z EU

Enterprise Europe Network

Pomoc v případě, kdy vám orgány jednotlivých států upírají práva vyplývající z legislativy EU

SOLVIT

Problémy s bankami a dalšími finančními institucemi

FIN-NET

Stížnosti na postup orgánů EU

Evropský veřejný ochránce práv
Vyhledávání další sítí a kontaktních míst EU

Can ECC-Net help me?

  • Holiday did not go as planned?
  • Goods never arrived?
  • What are my EU consumer rights?
  • Who to complain to?
Check in a few easy steps if ECC-Net can help you with your problem.
Go to the next step
Zpět
Začít znovu