European Commission

Out of court dispute resolution for European consumers

Waar kunt u verder terecht?

Europese ConsumentenCentra helpen EU-consumenten (onderdanen en inwoners van EU-landen*) bij klachten over verkopers in een ander EU-land.
Het ECC kan dus niet helpen als de verkoper in uw eigen land is gevestigd, maar wellicht kunt u in eigen land toch hulp krijgen.

* of IJsland of Noorwegen.

Nationale consumentenorganisaties en -instanties

In ieder land is de situatie anders, maar meestal kan een klacht van een consument tegen verkopers in eigen land worden behandeld door een nationale consumentenorganisatie, een nationale overheid (bijv. een ombudsman) of een regionale instantie (bijv. een geschillencommissie).

In totaal zijn er in de EU meer dan 700 instanties die consumenten bijstaan bij klachten.

Uw Europees ConsumentenCentrum kan u niet helpen bij klachten tegen verkopers in eigen land, maar het kan u wel vertellen bij wie u dan terecht kunt.

Ook in het overzicht van de Europese Commissie over consumentendiensten per land (voor sommige landen in het Engels) kunt u nuttige adressen vinden.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Kunt u het niet eens worden met de verkoper maar wilt u niet naar de rechter stappen, dan kan buitengerechtelijke (of alternatieve) geschillenbeslechting, bijvoorbeeld via een geschillencommissie, een oplossing bieden.

Bij zulke procedures krijgt u meestal hulp van een bemiddelaar of ombudsman.

Het voordeel van een buitengerechtelijke procedure is dat het goedkoper, sneller en informeler is dan een rechtszaak.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting werkt in ieder EU-land anders:

  • soms is het bindend voor verkoper en consument, soms niet
  • in sommige landen bestaat het alleen voor bepaalde sectoren (bijv. financiële diensten, energieleveranciers, aannemers, gezondheidszorg)
  • soms is het gratis, maar zelfs als u moet betalen zijn deze regelingen normaal gesproken veel goedkoper dan een rechtszaak.

Uw ECC kan u niet helpen bij zaken in eigen land, maar het kan u wel vertellen bij wie u dan terecht kunt.

Bekijk ook het overzicht dat de Europese Commissie heeft gemaakt van de regelingen voor geschillenbeslechting per land.

Can ECC-Net help me?

  • Holiday did not go as planned?
  • Goods never arrived?
  • What are my EU consumer rights?
  • Who to complain to?
Check in a few easy steps if ECC-Net can help you with your problem.
Go to the next step
Go back Terug
Start again Opnieuw beginnen