European Commission

ECC-Net: EU timeshare rules including contract cancellation rights

Timesharing i kluby wakacyjne

Zakup praw do korzystania z nieruchomości za granicą w oznaczonym czasie (tzw. timesharing) lub podobne do niego członkostwo w „klubie wakacyjnym” to zazwyczaj wieloletnie zobowiązanie finansowe – dlatego należy wziąć pod uwagę wszystkie podatki, opłaty, ubezpieczenia i koszty transportu
Europejskie Centra Konsumenckie udzielają informacji na temat nowych przepisów UE dotyczących usług typu timeshare, w tym na temat zasad odstępowania od tego rodzaju umów konsumenckich.

Podstawowe porady ECC-Net: umowy korzystania z nieruchomości za granicą

Wskazówki te opracowano na podstawie pytań i skarg, jakie najczęściej napływają do Europejskich Centrów Konsumenckich od osób korzystających z tego rodzaju usług.

1. Nie ulegaj agresywnym technikom sprzedaży

Firmy sprzedające prawa do czasowego korzystania z nieruchomości oraz kluby wakacyjne często wykorzystują agresywne techniki sprzedaży (których stosowanie w UE jest często zabronione). I tak na przykład turystom rozdawane są kupony zdrapkowe, z których każdy gwarantuje wygraną. Jednak aby odebrać obiecaną nagrodę, dana osoba musi wziąć udział w prezentacji i często zmuszana jest do natychmiastowego podpisania umowy typu timeshare. Zachowaj czujność!

2. Nie ufaj ofertom odsprzedaży praw do korzystania z nieruchomości

Niektóre firmy oferują, że odsprzedadzą komuś Twoje prawa do korzystania z nieruchomości, jeśli tylko zapłacisz za taką usługę z góry. Po wniesieniu opłaty często okazuje się, że transakcja odsprzedaży nie dochodzi do skutku, a jeśli prawa do nieruchomości udaje się odsprzedać, to zwykle po cenie tak zaniżonej, że nie pokrywa wniesionej przez klienta opłaty.

Sprzedawcy tego rodzaju usług czasem starają się również nakłonić klientów do zakupu praw do kolejnej nieruchomości, obiecując, że znajdą chętnego na prawo do korzystania z tej pierwszej. Często jednak nie dochodzi do odsprzedaży i klient zmuszony jest płacić za prawa do obu nieruchomości.

3. Odstąpienie od umowy: kluby wakacyjne

Jeżeli wykupiłeś właśnie członkostwo w klubie wakacyjnym, lecz chcesz się z niego wycofać, zapoznaj się dokładnie z warunkami sprzedaży i niezwłocznie zgłoś sprzedawcy chęć odstąpienia od umowy.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy na podstawie nowych przepisów UE masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez dalszych konsekwencji, zasięgnij rady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju.

Rozwiązane sprawy konsumenckie

Warunki umowy na „timesharing” - korzystanie z apartamentu w Hiszpanii: polski konsument / hiszpański przedsiębiorca

Polski konsument zawarł umowę z hiszpańskim przedsiębiorcą o czasowe korzystanie z apartamentu w Hiszpanii przez tydzień każdego roku (timeshare)...

Więcej

Klub wakacyjny („holiday club”) na Teneryfie: polski konsument / hiszpański przedsiębiorca

W 2005 konsument zawarł umowę z klubem wakacyjnym z siedzibą na Teneryfie i zapłacił 5350 EUR.

Więcej