European Commission

Usługi turystyczne, impreza turystyczna: jakie prawa w UE? Sieć ECK doradza

Usługi turystyczne: Twoje prawa w UE

Prawo UE w sprawie wyjazdów zorganizowanych zapewnia, kompleksową ochronę konsumencką uczestnikom imprezy turystycznej.

Europejskie Centra Konsumenckie udzielają informacji na temat tych praw, a także praktycznych porad w przypadku problemu z biurem podróży lub organizatorem wyjazdu mającym siedzibę w innym kraju UE, Islandii lub Norwegii.

Mam problem z moim wyjazdem turystycznym, co robić?

Jak najszybciej skontaktuj się z organizatorem wycieczki. Biuro podróży, które sprzedało Ci wycieczkę, powinno udostępnić Ci lokalne dane kontaktowe organizatora.

W niektórych krajach pierwszym punktem kontaktu może być samo biuro podróży. Część krajów UE wymaga też złożenia reklamacji w określonym terminie. W razie wątpliwości zasięgnij w Internecie porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju.

Jeśli Twoja reklamację odrzucono lub zaproponowane rozwiązanie Cię nie zadowala, możesz zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju.

Europejskie Centrum Konsumenckie w kraju może:

udzielić Ci w Internecie bardziej szczegółowych informacji na temat Twoich praw podczas wyjazdu: przepisy UE zapewniają podstawową ochronę, w niektórych krajach obowiązują korzystniejsze dla konsumenta przepisy

udzielić Ci indywidualnej porady lub pomóc w polubownym rozwiązaniu problemu, jeżeli organizator wycieczki lub biuro podróży, które ją sprzedało, mieści się w innym kraju UE*

doradzić Ci dalsze kroki, np. skorzystanie z pozasądowego systemu rozstrzygania sporów.

* albo w Islandii lub Norwegii

Rozwiązane sprawy konsumenckie

Zwrot pieniędzy za wyjazd do Austrii: polski turysta / austriacki organizator

Grupa polskich konsumentów dokonała rezerwacji i zapłaciła zaliczkę w wysokości 50% ceny za zorganizowany pobyt w Austrii...

Więcej

Odszkodowanie za nieudany urlop: polski konsument / niemiecki organizator

Poprzez stronę internetową polski konsument zawarł umowę na wyjazd zorganizowany z niemieckim organizatorem turystycznym...

Więcej