Europæiske Forbrugercentre: rejsevejledning om pakkerejser

Pakkerejser: rejsevejledning om dine EU-rettigheder

EU's direktiv om pakkerejser giver dig mange EU-dækkende rettigheder, når du bestiller en pakkerejse. De europæiske forbrugercentre tilbyder rejsevejledning om disse rettigheder og gratis hjælp, hvis du har problemer med en rejsearrangør eller et rejsebureau i et andet EU-land, Island eller Norge.

Problemer under min rejse: hvad kan jeg gøre?

Kontakt arrangøren så hurtigt som muligt. Du bør have modtaget lokale kontaktoplysninger.

Afhængigt af dit land kan rejsebureauet, hvor du købte pakken, også være dit første kontaktpunkt. I nogle lande er der frister for indgivelse af klager over ferierejser. Hvis du er i tvivl, kan du få flere råd online hos dit europæiske forbrugercenter.

Hvis du ikke har fået svar på din klage, eller du er utilfreds med svaret, kan dit europæiske forbrugercenter måske hjælpe dig videre

Dit europæiske forbrugercenter kan:

give dig mere detaljeret onlinerådgivning om dine rettigheder i forbindelse med pakkerejser: EU-reglerne fastsætter en række minimumsrettigheder, og nogle lande har skrappere regler

rådgive dig om din sag og hjælpe med at finde en mindelig løsning på din klage, hvis rejsearrangøren eller rejsebureauet hører hjemme i et andet EU-land*

rådgive dig om de videre skridt, f.eks. anvendelse af et ankenævn.

* eller Island og Norge

Sådan har centrene hjulpet andre

Afbestilling af en pakkerejse: Dansk forbruger / tysk rejseselskab

Peter havde kigget på pakkerejser på nettet, og da han boede tæt på den tyske grænse, gav det god mening også at undersøge rejser med afgang fra Tyskland.

Læs mere