European Consumer Centres: holiday advice on package travel

Zájezdy: poradíme vám, jaká práva pro vás vyplývají z legislativy EU

Jako účastník zájezdu máte celou řadu práv. Jsou dána směrnicí EU o souborných službách pro cesty. Evropská spotřebitelská centra vám poskytnou informace o těchto právech a bezplatnou pomoc s problémy, které vám případně nastaly s cestovní kanceláří z jiné země EU, Islandu nebo Norska.

Zájezd neprobíhá tak, jak by měl: Co máme dělat?

Kontaktujte co nejdřív cestovní kancelář. Kontaktní informace byste měli mít k dispozici.

V některých zemích může být prvním kontaktem, na nějž se máte obrátit, cestovní kancelář, u níž jste si zájezd zakoupili. V některých zemích je stížnost ohledně zájezdu nutné podat do určité doby. Pokud potřebujete poradit, podrobnější informace vám poskytne online

Pokud na vaši stížnost nikdo nereagoval nebo nejste s odpovědí na ni spokojeni, zkuste se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum.

Evropské spotřebitelské centrum může:

poskytnout podrobnější informace online o právech účastníků zájezdu: předpisy EU stanoví základní práva a v některých zemích máte práva jdoucí i nad tento rámec

pokud se cestovní kancelář nachází v jiné zemi EU*, může vám centrum dát konkrétní rady k vašemu případu a pomoci vyřešit vaši stížnost dohodou

poradit, jak postupovat dále, např. použít mimosoudní řešení

* plus Island a Norsko

Centra vzájemně spolupracují

Řešení sporů, vykradený safe: česká spotřebitelka / španělský hotel

V srpnu 2009 si česká spotřebitelka při zájezdu uschovala cenné věci a hotovost v trezoru španělského hotelu.

Další informace

Reklamace zájezdu: čeští spotřebitelé / německá cestovní kancelář

Německá cestovní kancelář slibovala, že hotelový pokoj bude mít výhled na moře, což ale nesplnila.

Další informace