Síť ESC: poradenství ohledně podmínek pro nákup na internetu, odstoupení od smlouvy atp.

Nakupování online

Pokud nakupujete online na celoevropském trhu, často ušetříte a máte větší výběr. Nakupující na internetu mají v EU zajištěna práva daná pravidly o zprostředkovaném prodeji, včetně odstoupení od smlouvy (takže není problém, pokud si koupi rozmyslíte). Evropské spotřebitelské centrum vám může poradit, na co si dávat při nákupech na internetu ze zahraničí pozor, nebo pomoci s dalšími souvisejícími problémy.

Při nakupování na internetu v EU nastaly problémy: Co máme dělat?

V první řadě musíte kontaktovat prodejce: Na dané zboží máte 2letou záruku. Prodejce tedy musí převzít odpovědnost za to, že je zboží vadné nebo že neodpovídá tomu, co bylo inzerováno.

Je také možné, že vám prodejce poskytl další komerční záruky: I ty musí dodržet.

Pokud v souvislosti s vaší koupí vznikne spor s prodejcem v jiné zemi EU a vy si nejste jistí, jaká přesně máte práva, obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum.

Evropské spotřebitelské centrum může:

poskytnout podrobnější informace online o dalších právech, která v dané zemi máte při nakupování na internetu

poradit, jak postupovat v konkrétním případě vaší internetové objednávky z jiné země EU*

pokud při nákupu na internetu z jiné země EU* nastaly problém a vy na daného prodejce podáváte stížnost, centrum se vaší stížností bude zabývat a pomůže vám problém vyřešit

* plus Island a Norsko

Centra vzájemně spolupracují

Vrácení zboží, vrácení peněz: česká spotřebitelka / francouzský e-shop

Česká spotřebitelka vrátila zboží zakoupené ve francouzském e-shopu ve lhůtě 14 dnů, ale prodejce jí nechtěl vrátit cenu zboží, jak mu ukládají právní předpisy, a příslušný obnos proměnil pouze v kredit do spotřebitelčiny pokladničky v jeho e-shopu.

Další informace

Nedoručení zboží, vrácení peněz:: český spotřebitel / dánský e-shop

Český spotřebitel si objednal několik CD nosičů v dánském e-shopu, zaplatil platební kartou, ale zboží nikdy neobdržel.

Další informace