ECC-Net: Hyra bil i Europa – konsumentrådgivning inför bilresan

Hyra bil i Europa

Bilresor kan vara ett bekvämt sätt att ta sig fram på semestern eller på tjänsteresan. Om du tänker hyra bil i Europa kan du få goda råd från ditt europeiska konsumentcentrum. Har du ändå haft problem när du har hyrt bil i utlandet? Vänd dig till ditt europeiska konsumentcentrum för gratis hjälp.

Hyra bil i Europa – råd från de europeiska konsumentcentrumen

Centrumens råd bygger på andras dåliga erfarenheter av att hyra bil.

1. Innan du hyr bilen

Kontrollera vad som ingår i priset: var särskilt uppmärksam på flygplatsavgifter, andra lokala avgifter och vad försäkringen täcker.

Kontrollera alltid priset på eventuella tillval.

Kontrollera reglerna för påfyllning av bränsle.

Kontrollera reglerna för avbokning.

Kontrollera om det finns några begränsningar (t.ex. hur många mil du får köra eller vilka länder du får köra i).

2. När du hämtar bilen

Ta med en utskrift av bokningen om du bokade bilen på nätet.

Om du skriver på hyresavtalet på plats bör du kontrollera att villkoren är desamma som i din bokning. Spara en kopia av alla handlingar du skriver på.

Förvissa dig om att du förstår vad försäkringen täcker.

Fråga alltid vad som gäller om bilen går sönder eller får skador i en olycka.

Titta noga på bilen tillsammans med biluthyraren för att kontrollera eventuella skador. Om du inte får en särskild checklista eller tabell ska du notera alla skador och se till att biluthyraren skriver under.

3. Under hyrperioden

Om bilen går sönder ska du ringa biluthyrningsföretaget och följa deras instruktioner. Du ska inte försöka få bilen reparerad på egen hand utan biluthyrarens godkännande.

Om du råkar ut för en olycka bör du skriva upp namn och adress på alla inblandade. Om någon är skadad eller det uppstår en tvist om vem som bär ansvaret för olyckan bör du ringa polisen. Kontakta biluthyraren omedelbart.

4. När du lämnar tillbaka bilen

Försök lämna tillbaka bilen under biluthyrarens öppettider, så att du kan vara med när de kontrollerar den.

Biluthyraren bör göra anteckningar om bilens skick. Båda parter ska skriva under. Spara en kopia.

Om du måste lämna tillbaka bilen utanför öppettiden ska du parkera den på anvisad plats. Du kan också ta bilder på bilen som bevis på att den var i gott skick när du lämnade tillbaka den.

Så har centrumen hjälpt andra

Felaktigt debiterad tilläggsförsäkring, kräver pengarna tillbaka (Slovensk konsument/ Svensk näringsidkare )

Konsumenten bokar och betalar för en hyrbil genom en förmedlare och hämtar sedan ut bilen hos hyrbilsfirman i Sverige.

Läs mer

Felaktigt debiterad tilläggsavgift, kräver pengarna tillbaka - Svensk konsument/ Spansk näringsidkare

Hyrbilsfirman hävdade att konsumenten lämnade tillbaka hyrbilen senare än utsatt tid och debiterade en straffavgift.

Läs mer