ECC-Net: consumer advice for your EU shopping trips: 2-year guarantee and more

Nákup zboží a služeb

Máte v plánu vyrazit do jiné evropské země na nákupy? Nebo si prostě jen něco koupíte na dovolené? Na území EU máte jako spotřebitelé stejná práva jako ve vaší zemi, tzn. i 2letou záruku. Evropské spotřebitelské centrum vám poradí, jak se vyhnout nepříjemnostem, nebo v případě, že k nim už došlo, jak využít svých práv.

Při nakupování v EU nastaly problémy: Co máme dělat?

V první řadě musíte kontaktovat prodejce: Na dané zboží máte 2letou záruku. Prodejce tedy musí převzít odpovědnost za to, že je zboží vadné nebo že neodpovídá tomu, co bylo inzerováno.

Je také možné, že vám prodejce poskytl další, obchodní záruky: I ty musí dodržet. V rámci takových záruk je možné, že můžete požadovat opravu nebo výměnu zboží ve vaší zemi, i když jste jej zakoupili v zahraničí.

» Pokud jste podali stížnost na obchodníka v jiné zemi EU a tato stížnost nebyla vyřešena nebo si nejste jistí, jaká přesně máte práva, obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum.

Evropské spotřebitelské centrum může:

poskytnout online podrobnější informace o dalších právech, která máte v zemi, kde se koupě uskutečnila, nebo o omezeních, která se mohou vztahovat na určitý typ služeb

poradit, pokud nastal problém při koupi zboží nebo služby v jiné zemi EU*

v případě, že na prodejce z jiné země EU podáváte stížnost, zahájit vyřizování vaší stížnosti a pomoci vám problém vyřešit

* plus Island a Norsko

Centra vzájemně spolupracují

Reklamace zboží v zahraničí, sprchový kout: český spotřebitel / polský prodejce

Český spotřebitel si zakoupil sprchový kout od polského obchodníka, který jej také nainstaloval.

Další informace

Nákup v Německu, formulář reklamace: česká spotřebitelka / německý obchod

Česká spotřebitelka si koupila boty v německém supermarketu. Po třech měsících praskly podrážky na obou botách.

Další informace