Europeiska konsumentcentrum: hjälp med flygpassagerarnas rättigheter vid inställda flyg m.m.

Flygresor

Inställt flyg? Stora förseningar? Nekad ombordstigning? Försvunnet eller skadat bagage?

Tack vare EU:s rättigheter för flygpassagerare kan du ha rätt till ersättning, ombokning, kompensation m.m. Ditt europeiska konsumentcentrum kan ge dig råd.

Problem med flygresan – vad ska jag göra?

Försök alltid kontakta flygbolaget först. För inställda flyg, förseningar eller nekad ombordstigning kan du använda EU:s reklamationsblankett om du inte får en blankett från flygbolaget.

Om du vill begära ersättning för försvunnet, skadat eller försenat bagage måste du veta vilka tidsfrister och begränsningar som gäller.

Om du inte får svar från flygbolaget eller är missnöjd med svaret kan du kontakta ditt europeiska konsumentcentrum.

Ditt europeiska konsumentcentrum kan

ge mer detaljerad rådgivning på nätet om dina rättigheter

ge dig råd i ett specifikt ärende

kontakta flygbolaget (eller hjälpa dig med kontakten) för att försöka nå en uppgörelse i godo.

hjälpa dig att klaga hos den nationella tillsynsmyndigheten om ditt flyg var inställt, försenat eller om du nekades ombordstigning

ge dig råd om tvistlösning utanför domstol (eller i domstolen om det är nödvändigt).

Så har centrumen hjälpt andra

Ersättning för försenat flyg: Maltesisk konsument/ Svenskt flygbolag

Konsumenten hade bokat en flygresa med mellanlandning för byte till en ny flight.

Läs mer

Förlorat bagage vid flygresa: Svensk konsument/ Franskt flygbolag

När konsumentens resesällskap skulle flyga rådde en arbetsrättslig konflikt mellan flygbolaget och dess personal.

Läs mer