European Commission

ECC-Net: wybierasz się na zakupy do innego kraju UE? Poznaj warunki gwarancji

Podróże samolotem

Twój lot został odwołany lub ma duże opóźnienie? Odmówiono przyjęcia Cię na pokład? Twój bagaż zaginął lub został uszkodzony?
Obowiązujące w UE prawa pasażera lotniczego oznaczają, że w takich przypadkach może przysługiwać Ci prawo do odszkodowania, do innego lotu albo zwrot pieniędzy. Indywidualną poradę możesz uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim w Twoim kraju.

Miałem problemy z podróżą samolotem, co mam zrobić?

Przede wszystkim skontaktuj się z linią lotniczą: jeżeli Twój lot został odwołany, ma duże opóźnienie lub odmówiono Ci wstępu na pokład samolotu, możesz to zrobić wysyłając przewoźnikowi unijny formularz skargi (jeżeli przewoźnik nie udostępnił własnego formularza reklamacji)

Jeżeli Twój bagaż został zgubiony, uszkodzony lub dostarczony z dużym opóźnieniem, możesz mieć prawo do odszkodowania. Pamiętaj jednak, że odpowiedni wniosek musisz złożyć w określonym terminie.

Jeśli przewoźnik nie odpowiedział na Twoją reklamację lub zaproponował rozwiązanie, które Cię nie zadowala, możesz zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Twoje Europejskie Centrum Konsumenckie może:

udzielić Ci w Internecie bardziej szczegółowych informacji na temat Twoich praw

doradzić Ci w rozwiązaniu konkretnego problemu

skontaktować się z linią lotniczą (lub pomóc Ci nawiązać z nią kontaktu) w celu polubownego rozwiązania sporu

pomóc Ci w złożeniu skargi do odpowiedniego organu administracyjnego, jeśli Twój lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono wpuszczenia Cię na pokład samolotu

doradzić Ci w sprawie wszczęcia postępowania pozasądowego (lub, w razie konieczności, sądowego).

Rozwiązane sprawy konsumenckie

Przelicznik euro przy rezerwacji: polski konsument / norweski przewoźnik lotniczy

Konsumentka z Polski zakupiła dwa bilety lotnicze w walucie euro, co dało łączną wartość 622,60 euro. Kurs według tabeli Narodowego Banku Polskiego z dnia zakupienia biletów wynosił 3,3708 zł, w więc w przeliczeniu na PLN 2098,66 zł...

Więcej

Odwołanie lotu: polski konsument / włoski przewoźnik lotniczy

Polski konsument złożył skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, ponieważ przez kilka miesięcy nie mógł uzyskać zwrotu pieniędzy za odwołany lot i poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia...

Więcej