Navigation path

ECC-Net: advice on EU consumer rights and consumer help on the European market

O síti evropských spotřebitelských center (síti ESC)

Síť Evropských spotřebitelských center (síť ESC) slouží spotřebitelům z EU, kteří nakupují zboží a služby v Evropské unii, poskytuje jim poradenství ohledně jejich práv a pomáhá při jejich sporech s obchodníky z jiných zemích EU.

Základní údaje o síti ESC:

 • Evropská spotřebitelská centra se nacházejí v 30 zemích – ve všech zemích EU a dále v Norsku a na Islandu.
 • Síť ESC sdružuje všechna Evropská spotřebitelská centra. V rámci sítě tato centra úzce spolupracují s cílem pomoci řešit stížnosti zákazníků na obchodníky, kteří se nacházejí v jiné zemi EU.
 • Centra poskytují bezplatné poradenství ohledně práv spotřebitele a pomáhají spotřebitelům, kteří jsou občany EU, a těm, kteří v EU (a také v Norsku a na Islandu) žijí, když nakupují zboží nebo služby jinde v Evropské unii.
 • Centra společně financuje Evropská komise a jednotlivé státy EU.
 • V některých zemích je hostitelským subjektem vnitrostátní orgán pro ochranu spotřebitele, jinde organizace pro tuto oblast. Práci celé sítě koordinuje Evropská komise.
 • Síť byla založena v roce 2005.
 • V roce 2010 vyřídila síť ESC více než 71 000 případů, což představuje oproti předešlému roku 15% nárůst.
 • Asi 40 % stížností spotřebitelů, které centra ESC vyřizovala, bylo v roce 2010 vyřešeno dohodou s obchodníkem!
 • Evropská spotřebitelská centra společně zveřejňují zprávy z oblasti ochrany spotřebitele Týkají se vždy některých praktických témat, od srovnání hotelových ratingů až po průzkum služeb v lyžařských střediscích v Evropě.

Can ECC-Net help me?

 • Holiday did not go as planned?
 • Goods never arrived?
 • What are my EU consumer rights?
 • Who to complain to?
Check in a few easy steps if ECC-Net can help you with your problem.
Go to the next step
Zpět
Začít znovu