Language selector

 
left
  Varne storitve – pregled slide
right
transtrans
 

Izboljšati moramo naše poznavanje nevarnosti, povezanih z določenimi potrošniškimi storitvami.

Področje storitev

Področje storitev je gonilna sila gospodarske rasti v EU in predstavlja približno 70 % BDP ter delovnih mest v večini držav članic.

Storitve zajemajo vsa področja modernih gospodarstev: od tradicionalnih področij, ki temeljijo na povpraševanju, kot so promet, telekomunikacije, turizem in zakonsko urejeni poklici, do novejših področij, kot so ravnanje z odpadki, varčevanje z energijo, poslovne storitve in obdelava podatkov.

Varnostni predpisi

Nekatere posebne storitve pomenijo nevarnost za zdravje in fizično varnost potrošnikov, denimo poškodbe zaradi pomanjkanja informacij, slabega nadzora organiziranih tveganih športnih dejavnosti ali poškodbe kože pri kozmetičnih posegih.

Trenutno je več varnostnih predpisov na področju storitev določenih na nacionalni ravni. Na področju prometa je mnogo predpisov sprejetih tudi na evropski ravni.

Potrebne so informacije

Še vedno ni jasno, ali je treba uskladiti varnostne predpise na področju storitev na ravni EU.

"Poročilo o varnosti storitev za potrošnike" navaja, da ni dovolj podatkov in informacij o varnostnih vidikih storitev. Zato je prednostna naloga Skupnosti, da poveča zbirko znanja.

Področja storitev posebnega pomena

V zadnjih letih so postala pomembna naslednja področja:

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3