Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

ΕΘΝΙΚEΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕIΕΣ - ΚYΠΡΟΣ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τα δικαιώματά σου στην καταναλωτική πίστη στην Κύπρο

Σε αυτή τη σελίδα θα βρεις πληροφορίες για τα βασικά σου δικαιώματα όταν παίρνεις πίστωση, μελλοντικές εκδηλώσεις και σύνδεσμους προς χρήσιμες ιστοσελίδες.

ΤΑ ΒΑΣΙΚA ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚH ΠIΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚYΠΡΟ

Το δικαίωμα στην ξεκάθαρη διαφήμιση

Κάθε διαφήμιση για  την καταναλωτική πίστη που αναφέρει το επιτόκιο ή το συνολικό κόστος της πίστωσης πρέπει να περιέχει ορισμένες πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να συγκρίνεις τις διάφορες επιλογές και να ψάξεις για την καλύτερη προσφορά. Η διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που θα σου δώσει μια ξεκάθαρη και ισορροπημένη εικόνα του είδους και των χρεώσεων της πίστωσης.

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση πριν από τη σύναψη της σύμβασης

Ο πιστωτικός φορέας είναι υποχρεωμένος να σου δώσει έγκαιρα σημαντικές πληροφορίες πριν υπογράψεις μια σύμβαση πίστωσης. Θα βρεις τις εν λόγω πληροφορίες σε σαφή και τυποποιημένη μορφή στο έντυπο που ονομάζεται ''Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πιστωτικές πληροφορίες'' .

Το δικαίωμα στη σαφήνεια της σύμβασης πίστωσης

Έχεις δικαίωμα να λάβεις αντίγραφο της σύμβασης πίστωσης που υπέγραψες. Η σύμβαση πίστωσης πρέπει να είναι γραμμένη σε σαφή και συνοπτική γλώσσα. Πρέπει να δηλώνει λεπτομερώς το είδος της πίστωσης, το συνολικό ποσό που οφείλεται και το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ).

Το δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη

Εάν αλλάξεις γνώμη για τη σύμβαση πίστωσης που υπέγραψες, θυμήσου ότι μπορείς να ανακαλέσεις τη συμφωνία μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή της. Θα πρέπει, βέβαια, να επιστρέψεις τα χρήματα που δανείστηκες, με τόκο και οποιαδήποτε μη επιστρεφόμενα τέλη που κατέβαλε ήδη ο πιστωτικός φορέας.

Το δικαίωμα στην πρόωρη  αποπληρωμή

Μπορείς να εξοφλήσεις την πίστωση σου πρόωρα . Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να αποζημιώσεις τον πιστωτικό φορέα για απώλεια εισοδήματος, αν το ποσό που αποπληρώνεις υπερβαίνει τα 10 000 EUR εντός 12 μηνών. Συνήθως η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το 0,5-1 % του ποσού που εξοφλείται πρόωρα και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του επιτοκίου που θα πλήρωνες στην αντίθετη περίπτωση.

Μάϊος 24 - 2013

Consumer Credit campaign launch

Launch of the EU Consumer Credit campaign in Dublin, in the presence of Tonio Borg, EU Commissioner for Health and Consumer Policy and the Minister for Finance, Mr Michael Noonan.



Place: EC Representation Offices - Dawson St, Dublin City
ΣΤΑΣΟΥΣΚΕΨΟΥΔΡΑΣΕ