Navigation path

Additional tools

Kreditu għall-konsumaturi – Inti għandek drittijiet!

Jista’ jkun faċli mhux ħażin li tixtri dishwasher, vaganza jew saħansitra karozza bil-kreditu. Il-ħanut, l-aġent tal-ivvjaġġar jew in-negozjant tal-karozzi jista’ joffrilek kreditu flimkien mal-kuntratt.

Faċli titħajjar u taċċetta offerta bħal din mill-ewwel. Iżda taqbadx u tiffirma! Inti għandek drittijiet li jipproteġuk u jiggarantulek ħruġ, jekk tkun teħtieġu. Il-fornitur tal-kreditu jrid jagħtik ukoll xi informazzjoni bażika. Din għandha tgħinek tifhem b’mod ċar dak li tkun qiegħed tikkunsidra li tiffirma u tippermettilek li tqabbel offerti.

L-informazzjoni f’dawn il-paġni tkopri kważi kull tip ta’ kreditu għall-konsumaturi, minn EUR 200 sa EUR 75 000. Li mhumiex koperti huma l-krediti għall-konsumaturi:

  • garantiti b’ipoteka;
  • konklużi għax-xiri ta’ art jew proprjetà immobbli;
  • ftehimiet ta’ lokazzjoni jew ta’ kiri fejn ma jkun hemm l-ebda obbligu ta’ xiri;
  • mogħtija bla mgħax, mingħajr imposti oħra jew fil-forma ta’ faċilità ta’ overdraft;
  • li jkunu r-riżultat ta’ deċiżjoni ġudizzjarja;
  • marbuta mal-pagament jew l-avall ta’ dejn; u
  • marbuta ma’ self mogħti lil grupp limitat tal-pubbliku.

Introduzzjoni għad-drittijiet tal-kreditu għall-Konsumaturi fl-Ewropa

Id-dritt li tiċċara informazzjoni fil-kuntratt

Trid tiċċekkja l-ftehim dwar il-kreditu tiegħek?

Inti għandek id-dritt li tirċievi kopja tal-ftehim ta’ kreditu li tkun iffirmajt. Il-ftehim ta’ kreditu għandu jkun miktub b'lingwaġġ ċar u konċiż. Fost affarijiet oħra, huwa għandu jiddikjara d-dettalji tal-kreditu, l-ammont totali dovut u r-Rata Perċentwali Annwali tal-Imposta (APR – Annual Percentage Rate of Charge).

Id-dritt li tibdel fehmtek

M'intix ċert/a jekk il-ftehim ta’ kreditu li inti ffirmajt huwiex tajjeb għalik?

Jekk għandek xi dubju dwar il-ftehim ta’ kreditu li ffirmajt, tinsiex li inti tista' tirtira mill-ftehim fi żmien 14-il jum minn meta tiffirma. Ovvjament, ikollok tħallas lura l-flus li inti tkun issellift, kif ukoll l-imgħax u kwalunkwe imposta li ma tingħatax lura li tkun diġà tħallset mill-fornitur tal-kreditu.

Id-dritt li tħallas lura qabel iż-żmien

Trid tħallas lura d-dejn tiegħek qabel iż-żmien?

Jekk tixtieq, inti tista’ tħallas lura l-kreditu tiegħek qabel iż-żmien dovut. Madankollu, jista’ jkun li jkollok tikkumpensa lill-fornitur tal-kreditu għad-dħul mitluf tiegħu. Iżda l-kumpens ma jistax jaqbeż l-ammont totali ta’ mgħax li inti kieku kont tħallas.