Navigation path

Additional tools

Consumer credit you have rights!

Přečtěte si, jaká máte v souvislosti s ním práva.

Jako spotřebitel v Evropské unii máte při sjednání úvěru celou řadu práv. Ta platí ve všech fázích procesu – před podpisem smlouvy i při splácení úvěru. Chcete-li vědět vše o svých právech spojených se spotřebitelským úvěrem, projděte si jednotlivé sekce těchto stránek.

MÁTE PRÁVO

VYŽADOVAT SROZUMITELNOST

Nejste si jisti, zda je pro vás úvěrová smlouva výhodná?

Poskytovatel musí vždy poskytnout základní informace ve standardizovaném formuláři zvaném Evropský standardizovaný informační formulář. Máte právo jej dostat od každého poskytovatele úvěrů, abyste měli srovnání a mohli si před uzavřením úvěrové dohody vybrat nejvýhodnější nabídku.

MÁTE PRÁVO

SI TO ROZMYSLET

Věděli jste, že máte dva týdny na případné zrušení úvěru?

Máte možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dní od podpisu bez udání důvodu. V takovém případě musíte zaplatit vypůjčenou částku včetně úroku a veškerých nevratných poplatků, které již poskytovatel úvěru zaplatil.

MÁTE PRÁVO

SPLATIT ÚVĚR DŘÍV

Máte možnost splatit úvěr dřív, než jste plánovali?

Nezapomeňte, že dluh můžete kdykoli splatit předčasně. Poskytovatel po vás možná bude chtít náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s předčasným splacením, nicméně ta nesmí překročit 1%, respektive 0,5% (záleží na zbývající stanovené době splacení) z předčasně splacené částky.

Využijte svých práv spojených s úvěry

Chcete si koupit chytrý telefon, vyměnit starou pračku nebo si pořídit nové auto? Možná dostanete nabídku spotřebitelského úvěru v rámci smlouvy při koupi zboží na splátky. Než takovou smlouvu podepíšete, přečtěte si, jaká zásadní práva máte!

Je velice důležité vědět, že jste chráněni určitými právy, která vám v problematické situaci zajistí východisko. Stůjte si za svým a využijte svých práv – žádejte po poskytovateli úvěru důležité informace ohledně podmínek smlouvy ve standardizovaném formátu. Díky nim jednoznačně pochopíte, čemu byste se upsali, a budete si moci udělat srovnání. V případě, že jste úvěrovou smlouvu již uzavřeli, ale máte v průběhu 14 dnů od podpisu nějaké pochybnosti, využijte svého práva od smlouvy odstoupit. Jestliže jste schopni splatit úvěr dříve, než je stanoveno ve smlouvě, můžete tak učinit. Podrobnosti ke svým právům spojeným s úvěry najdete v následující tabulce.

Informace uvedené na těchto stránkách se týkají téměř všech typů spotřebitelských úvěrů, od cca 200 EUR do 75 000 EUR (v České republice konkrétně od výše 5 000 Kč do 1 880 000 Kč). Nenajdete zde údaje o:

  • úvěrech jištěných hypotékou,
  • úvěrech uzavřených pro účely koupě pozemku nebo nemovitosti,
  • smlouvách o leasingu či pronájmu v případě, že neexistuje kupní povinnost nebo právo,
  • úvěrech poskytnutých bezúročně, bez jiných poplatků či v podobě kontokorentu se splatností do 1 měsíce,
  • úvěrech vyplývajících ze soudního rozhodnutí,
  • úvěrech poskytnutých oproti zajištění movitou věcí, jejíž propadnutí pokryje splacení úvěru a
  • půjčkách poskytnutých omezeným skupinám osob ve veřejném zájmu na základě zákona.

Vaše práva spojená s úvěry

Právo na jednoznačné informace

Hledáte nabídku úvěru, která pro vás bude ta pravá?

Nastal den D! Po dlouhých hodinách hledání a srovnávání půjček na nový spotřebič, elektroniku nebo automobil jste konečně našli vysněnou nabídku. Rozhodnete-li se nové zboží koupit na úvěr, můžete být podobně vybíraví, i pokud jde o poskytovatele. To znamená, že před finálním rozhodnutím porovnáte nabídky. Využijte svého práva hledat nejlepší nabídku úvěru a požádat každého poskytovatele úvěru o základní informace v jednoznačném standardizovaném formátu, v tzv. Evropském standardizovaném informačním formuláři. Tyto údaje vám musí dát před podpisem smlouvy každý poskytovatel úvěrů. Ptejte se a porovnejte si nabídky, než něco podepíšete! Díky tomuto formuláři si snadno porovnáte důležité prvky úvěrových smluv, jako jsou náklady na úvěr, roční procentní sazba nákladů (RPSN), počet a frekvence splátek, ale i důležité právní aspekty.

Právo změnit názor

Změnili jste názor nebo plány?

Pokud máte o podepsané úvěrové smlouvě nějaké pochybnosti nebo pokud se rozhodnete, že úvěr nakonec nebudete potřebovat, nezapomeňte, že od smlouvy můžete odstoupit do 14 kalendářních dnů od podpisu. Můžete tak učinit bez dalšího vysvětlování, ale budete muset poskytovateli úvěru zaplatit půjčené peníze včetně úroku a veškerých nevratných poplatků, které poskytovatel úvěru již zaplatil.

Právo splatit úvěr dřív

Chcete úvěr splatit dřív?

Představte si, že vás povýšili, a tak jste schopni splatit úvěr mnohem dříve, než jste při podpisu úvěrové smlouvy plánovali. Máte právo splatit úvěr dříve, než je uvedeno ve smlouvě. Mějte však na paměti, že poskytovateli úvěru možná budete muset nahradit vynaložené náklady v souvislosti s předčasným splacením – kompenzace ovšem nesmí překročit celkovou částku odpovídající skutečně ušlému úroku.

Twitter feed