This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
Commissioner Tonio Borg
 
 
 
 
left
  Välkommen till webbplatsen för konsumentpolitik slide
right
transtrans
 

Konsumentpolitiken bygger på de mål som fastställs i artiklarna 153 och 95 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, dvs. att bidra till att skydda de europeiska konsumenternas intressen, hälsa och säkerhet. Syftet med politiken är att se till att den inre marknaden är öppen, rättvis och tydlig, så att konsumenterna har verklig valfrihet. Vi vill förhindra bedrägerier och se till att konsumenter och företag kan utnyttja den inre marknadens potential.

STRATEGI OCH PROGRAM
SÄKERHET
RÄTTIGHETER
GENOMFÖRANDE
RÄTTSLIG PRÖVNING
BÄTTRE KONSUMENTSKYDD

COSMETICS

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
   
   
requires javascript

Consumers Affairs