This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
Commissioner Tonio Borg
 
 
 
 
left
  Vitajte na stránkach venovaných politike spotrebiteľských záležitostí slide
right
transtrans
 

Spotrebiteľská politika podporuje ciele stanovené v článkoch 153 a 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva venovaných propagácii záujmov, zdravia a ochrany európskych spotrebiteľov. Jej zámerom je zabezpečiť otvorenosť, prístupnosť a transparentnosť vnútorného trhu tak, aby jeho spotrebitelia mali možnosť skutočného výberu, aby sa z neho vylúčili podvodní obchodníci a aby spotrebitelia a firmy mohli plne využívať jeho potenciál.

STRATÉGIA A PROGRAM
BEZPEČNOSŤ
PRÁVA
VÝKON
ODŠKODNENIE
POSILNENIE PRÁV SPOTREBITEĽOV

COSMETICS

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
   
   
requires javascript

Consumers Affairs