IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Bun venit pe site-ul internet privind protecţia consumatorilor
Politica privind protecţia consumatorilor sprijină obiectivele de promovare a intereselor, sănătăţii şi siguranţei consumatorilor europeni, care au fost consacrate în articolele 153 şi 95 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Această politică urmăreşte asigurarea existenţei unei pieţe interne deschise, echitabile şi transparente, în care consumatorii dispun de libertatea de a alege, de unde sunt excluşi comercianţii necinstiţi şi din al cărei potenţial întreprinderile să poată profita din plin.

STRATEGIE ŞI PROGRAM
SIGURANŢĂ
DREPTURI
EXECUTAREA
CĂI DE ATAC
MAI MULTĂ PUTERE PENTRU CONSUMATORI

COSMETICS