IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Merħba fis-sit web dwar il-politika ta' l-Affarijiet tal-Konsumatur
Il-Politika tal-Konsumatur tagħti appġġ lill-għanijiet stipulati fl-Artikolu 153 u 95 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li jippromwovi l-interessi, is-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi Ewropej. Hija mfassla sabiex tassigura li s-suq intern ikun liberu, ġust u trasparenti, tippermetti lill-konsumaturi li jkollhom għażla reali, teskludi kummerċjanti llegali u tgħin lill-konsumaturi u lin-negozji jieħdu vantaġġ sħiħ mill-potenzjal tas-suq.

STRATEĠIJA U PROGRAMM
SIGURTÀ
DRITTIJIET
INFURZAR
RIMEDJI
GĦOTI TAS-SETGĦA LILL-KONSUMATUR

COSMETICS