IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Esiet sveicināti patērētāju tiesību aizsardzības politikas tīmekļa vietnē!
Patērētāju politika atbalsta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 153. un 95. pantā izvirzītos mērķus - veicināt Eiropas patērētāju intereses, veselību un drošību. To izstrādāja, lai garantētu iekšējo tirgu, kurā dominētu atvērtība, godīgums un pārredzamība un kurā patērētājiem būtu reāla iespēja izvēlēties, noraidīt negodīgus tirgotājus, kā arī lai palīdzētu patērētājiem un uzņēmumiem pilnā mērā izmantot tirgus potenciālu.

STRATĒĢIJA UN PROGRAMMA
DROŠUMS
TIESĪBAS
ĪSTENOJUMS
TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
PATĒRĒTĀJA ATBILDĪBAS IZJŪTAS VAIROŠANA

COSMETICS