This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
Commissioner Tonio Borg
 
 
 
 
left
  Tere tulemast tarbijakaitseküsimusi käsitlevale veebisaidile slide
right
transtrans
 

Tarbijakaitsepoliitika kaudu toetatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklites 95 ja 153 sätestatud eesmärkide saavutamist Euroopa tarbijate huvide, tervise ja ohutuse tagamiseks. Siseturg peab olema avatud, õiglane ja läbipaistev ning võimaldama tarbijatel kaupu valida ja vältida petturitest kauplejaid ning aitama tarbijatel ja ettevõtjatel turul leiduvaid võimalusi täielikult ära kasutada.

STRATEEGIA JA PROGRAMM
OHUTUS
ÕIGUSED
RAKENDAMINE
HÜVITAMINE
TARBIJATE TEADLIKKUSE SUURENDAMINE

COSMETICS

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
   
   
requires javascript

Consumers Affairs