IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Velkommen til webstedet om forbrugerpolitik
Forbrugerpolitikken støtter de mål, der er opstillet i artikel 153 og 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, dvs. at beskytte de europæiske forbrugeres interesser, sundhed og sikkerhed. Den skal sikre, at det indre marked er åbent, fair og gennemsigtigt og giver forbrugerne reelle valgmuligheder, udelukker erhvervsdrivende, som bevæger sig på kanten af loven, og hjælper forbrugere og virksomheder med at udnytte mulighederne på markedet fuldt ud.

STRATEGI OG PROGRAM
SIKKERHED
RETTIGHEDER
HÅNDHÆVELSE
KLAGER
FORBRUGERINDFLYDELSE

COSMETICS