This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
Commissioner Tonio Borg
 
 
 
 
left
  Vítejte na internetových stránkách o politice ochrany spotřebitele slide
right
transtrans
 

Spotřebitelská politika sleduje cíle stanovené v článcích 153 a 95 Smlouvy o založení Evropského společenství, jimiž je podpora zájmů, zdraví a bezpečnosti evropských spotřebitelů. Je navržena tak, aby zajistila otevřené, spravedlivé a transparentní prostředí na vnitřním trhu, které umožňuje skutečnou volbu pro spotřebitele, vylučuje nepoctivé obchodníky a pomáhá spotřebitelům i podnikům využívat celý potenciál trhu.

STRATEGIE A PROGRAM
BEZPEČNOST
PRÁVA
PROSAZOVÁNÍ PRÁVA
PRÁVNÍ OCHRANA
OCHRANA SPOTŘEBITELE

COSMETICS

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
   
   
requires javascript

Consumers Affairs