This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
Commissioner Tonio Borg
 
 
 
 
left
  Добре дошли на уебсайта на политиката за потребителите slide
right
transtrans
 

Политиката за защита на потребителите подкрепя целите, заложени в членове 153 и 95 от Договора за Европейската общност във връзка с интересите, здравето и безопасността на европейските потребители. Тя се стреми да гарантира, че вътрешният пазар е отворен, справедлив и прозрачен, даващ на потребителите реална възможност да избират, изключващ некоректните търговци и помагащ на потребителите и предприятията да се възползват максимално от потенциала на пазара.

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА
БЕЗОПАСНОСТ
ПРАВА
ПРИЛАГАНЕ
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
ДАВАНЕ НА ВЛАСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

COSMETICS

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
   
   
   
requires javascript

Consumers Affairs