IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Konsumentfrågor
This page has moved ! If you are not redirected please click here
Lär dig mer om EU:s konsumentpolitik på tre minuter
Har du frågor om din säkerhet och dina rättigheter som konsument?

Information för konsumenter

Har du frågor om konsumentpolitik?

Information för dig som är intresserad av konsumentpolitik