IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Kuluttaja-asiat
This page has moved ! If you are not redirected please click here
3 minuutin katsaus EU kuluttajapolitiik- kaan (video)
Onko sinulla kysyttävää kuluttajaturvasta ja kuluttajien oikeuksista?

Tietoa kuluttajille

Onko sinulla kysyttävää kuluttajasuojasta?

Tietoa alan ammattilaisille