This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!
Who to complain to? ECC-Net consumer services

Vår konsumentrådgivning

De europeiska konsumentcentrumen ger gratis rådgivning och hjälp till EU-medborgare och invånare i EU-länderna* som köper varor och tjänster från en handlare i ett annat EU-land*.

* och Island och Norge

Europeiska konsumentcentrum KAN INTE:

tvinga handlare att göra något: de kan bara försöka övertala dem (men det fungerar i minst hälften av fallen!)

agera som ditt juridiska ombud (t.ex. i domstol)

handlägga ditt klagomål om handlaren är etablerad i ditt hemland (se våra tips om vem som annars kan hjälpa dig) [link to "How else to get help"]

ingripa om handlaren finns utanför EU (t.ex. i USA och Kanada)

ta upp ditt klagomål om du varken är medborgare i ett EU-land* eller bor i ett EU-land*

* eller Island och Norge

Kan ECC-Net hjälpa mig?

  • Problem med semesterresan?
  • Varor som inte kom fram?
  • Vilka rättigheter har jag som konsument i EU?
  • Var kan jag klaga?
Här kan du snabbt se om ECC-Net kan hjälpa dig med ditt problem.
Starta konsumentguidenStarta konsumentguiden
TillbakaTillbakak
Börja om Börja om