This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!
Tvistlösning utanför domstol för europeiska konsumenter

Var kan jag annars få hjälp?

De europeiska konsumentcentrumen hjälper till med konsumentklagomål när EU-medborgare* och invånare i EU* har problem med en handlare i ett annat EU-land*.

Om ditt fall gäller en handlare i ditt eget land kan du få hjälp där.

* och Island och Norge

Nationella konsumentorganisationer och myndigheter

Beroende på var du bor handläggs ditt klagomål om en handlare i ditt land av en nationell konsumentorganisation, en nationell myndighet (t.ex. konsumentombudsmannen) eller en regional myndighet (t.ex. en regional klagonämnd).

Det finns över 700 organ som behandlar konsumentklagomål i EU-länderna.

Ditt europeiska konsumentcentrum kan visserligen inte ta sig an ett nationellt ärende, men du kan få råd på nätet om vart du ska vända dig.

EU-kommissionens översikt över konsumentorganisationer i EU-länderna (bara på engelska för vissa länder) är också användbar.

Tvistlösning utanför domstol

Om du inte kan lösa en tvist med en handlare, men inte vill gå till domstol kan du använda dig av tvistlösning utanför domstol (ibland kallat alternativa tvistlösningsmetoder).

Du kan t.ex. be en skiljeman, medlare eller ombudsman att hjälpa dig att lösa tvisten.

Att försöka lösa tvisten utanför domstol är både billigare, snabbare och lättare än driva ärendet i rätten.

Tvistlösning utanför domstol fungerar på olika sätt i de olika EU-länderna:

  • Ibland är det obligatoriskt för både handlarna och konsumenterna och ibland inte.
  • I vissa länder finns det bara för vissa sektorer (t.ex. finansiella tjänster, energiförsörjning, byggtjänster och hälsovård).
  • I vissa länder är det gratis och i andra måste du betala en avgift, men det är oftast mycket billigare än att gå till domstol.

Ditt europeiska konsumentcentrum kan visserligen inte ta sig an ett nationellt ärende, men du kan få råd på nätet om vilket tvistlösningssystem som är bäst för dig.

Se också EU-kommissionens översikt övertvistlösningsmetoder i EU-länderna.

Kan ECC-Net hjälpa mig?

  • Problem med semesterresan?
  • Varor som inte kom fram?
  • Vilka rättigheter har jag som konsument i EU?
  • Var kan jag klaga?
Här kan du snabbt se om ECC-Net kan hjälpa dig med ditt problem.
Starta konsumentguidenStarta konsumentguiden
TillbakaTillbakak
Börja om Börja om