This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Navigation path

Alternativ tvistbillæggelse for europæiske forbrugere

Hvor kan du ellers få hjælp?

De europæiske forbrugercentre hjælper med forbrugerklager, når EU-borgere* og forbrugere, der bor i EU*, har problemer med en forhandler i et andet EU-land*.
Hvis det ikke er tilfældet for dig, fordi forhandleren er etableret i dit eget land, kan du muligvis stadig finde hjælp i dit hjemland.

* eller Island og Norge

Nationale forbrugerorganisationer eller myndigheder

Afhængigt af hvilket land du kommer fra, kan din forbrugerklage over en forhandler i dit hjemland behandles af en national forbrugerorganisation, en national myndighed (f.eks. en forbrugerombudsmand) eller en regional myndighed (f.eks. et regionalt forbrugerklagenævn).

Der findes i alt over 700 organer, der behandler forbrugerklager i EU.

Dit europæiske forbrugercenter kan ikke behandle en national sag, men kan stadig give dig rådgivning online, om hvem du skal kontakte.

Europa-Kommissionens oversigt over forbrugerorganer efter land (kun på engelsk for nogle lande) kan også være nyttig.

Udenretslig bilæggelse af tvister

Hvis du ikke kan nå til enighed med en forhandler, men ikke vil gå i retten, kan du anvende en udenretslig tvistbilæggelsesordning (også kaldt alternativ tvistbilæggelsesordning).

Udenretslige ordninger anvender typisk en voldgiftsmand, forligsmand eller ombudsmand, der kan hjælpe med at afgøre tvisten.

Fordelen ved en udenretslig ordning er, at det er billigere, hurtigere og mere uformelt end en retssag.

Udenretslige tvistbilæggelsesordninger er forskellige fra EU-land til EU-land:

  • nogle er bindende for forhandleren og forbrugeren, andre er ikke
  • i nogle lande er de kun tilgængelige for nogle sektorer (f.eks. for finansielle tjenester, energiforsyning, byggetjenester eller sundhedsydelser)
  • i nogle lande er det gratis, og i andre skal du betale et gebyr, men ordningerne er under alle omstændigheder generelt billigere end retssager.

Dit europæiske forbrugercenter kan ikke behandle en national sag, men kan stadig give dig rådgivning online, om hvilken national ordning der vil være bedst for dig.

Se også Europa-Kommissionens oversigt over tvistbilæggelsesordninger efter land.

Kan ECC-Net hjælpe dig?

  • Gik ferien ikke som planlagt?
  • Fik du aldrig dine varer?
  • Hvad er mine rettigheder som forbruger i EU?
  • Hvor kan jeg klage?
Det er let, og du finder hurtigt ud af, om ECC-Net kan hjælpe dig med et problem.
Åbn forbrugerguiden
Gå tilbage Gå tilbage
Begynd forfra Begynd forfra