Language selector

 
left
  Säkra tjänster – en översiktslide
right
transtrans
 

Vi måste förbättra vår kunskap om risker i samband med vissa konsumenttjänster.

Tjänstesektorn

Tjänstesektorn är motorn i EU:s ekonomiska tillväxt och står för ungefär 70 % av BNP och sysselsättning i de flesta medlemsländerna

Tjänster förekommer inom samtliga sektorer i moderna ekonomier. Det rör sig om alltifrån traditionella, efterfrågestyrda tjänstesektorer exempelvis transport, telekommunikationer, turism och reglerade yrkesverksamheter, till nyare typer av tjänster, t. ex. avfallshantering, energibesparingar, företagstjänster och databehandling.

Säkerhetsbestämmelser

Vissa tjänster medför risker för konsumentens hälsa och fysiska säkerhet, exempelvis skador till följd av bristande information, dålig övervakning av organiserade äventyrssporter eller hudskador till följd av skönhetsbehandlingar.

För närvarande regleras många säkerhetsbestämmelser för tjänster på nationell nivå. Transportsektorn är ett exempel där det också finns många EU-regler.

Det krävs information

Det är fortfarande oklart om det är nödvändigt att harmonisera säkerhetsbestämmelserna för tjänster i allmänhet på EU-nivå.

I en rapport om konsumenttjänsters säkerhet drogs slutsatsen att det inte finns tillräckligt med fakta och information om risk- och säkerhetsaspekterna på tjänster. Följaktligen prioriterar EU i första hand åtgärder för att förbättra kunskaperna.

Tjänstesektorer av särskilt intresse

Under de senaste åren har särskilt följande områden väckt särskilt intresse.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3