Language selector

 
left
  Bezpečné služby - prehľadslide
right
transtrans
 

Je potrebné zlepšiť si znalosti týkajúce sa rizík spojených s konkrétnymi spotrebiteľskými službami.

Sektor služieb

Sektor služieb je hybnou silou ekonomického rastu v EÚ. Predstavuje približne 70 % HDP a zamestnanosti vo väčšine členských štátov.

Služby je možné nájsť vo všetkých oblastiach moderných hospodárstiev. Siahajú od tradičných služieb založených na dopyte ako je napríklad doprava, telekomunikácie, cestovný ruch a regulované profesie až po v poslednej dobe sa rozvíjajúce služby ako je napríklad riadenie odpadu, zachovanie energie, podnikateľské služby a spracovávanie údajov.

Bezpečnostné pravidlá

Niektoré osobitné služby sú riskantné pre zdravie a fyzickú bezpečnosť spotrebiteľa, napríklad, zranenia spôsobené v dôsledku nedostatku informácií, nedokonalého dozoru nad organizáciou nebezpečných športových činností alebo poranenia pokožky pri poskytovaní kozmetických služieb.

V súčasnosti mnohé bezpečnostné pravidlá pre služby sú stanovené na vnútroštátnej úrovni. Odvetvie dopravy je príkladom odvetvia, pre ktoré mnohé pravidlá existujú aj na európskej úrovni.

Informácie sú dôležité

V súčasnosti je ešte nejasné, či je potrebné zosúladiť bezpečnostné pravidlá pre služby vo všeobecnosti na úrovni EÚ.

"Správa o bezpečnosti služieb pre spotrebiteľov" uzatvára, že údaje a informácie o rizikách a bezpečnosti rôznych aspektov služieb nie sú dostatočné. V dôsledku toho je pre činnosť Spoločenstva prioritou predovšetkým zlepšiť vedomostný základ.

Sektory služieb osobitného záujmu

V posledných rokoch boli predmetom osobitného záujmu tieto oblasti:

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3