Language selector

 
left
  Saugios paslaugos - Apžvalgaslide
right
transtrans
 

Turime geriau pažinti pavojų, susijusį su tam tikromis vartotojams skirtomis paslaugomis.

Paslaugų sektorius

Paslaugų sektorius yra ES ekonomikos augimo variklis. Daugelyje valstybių narių jis sudaro apie 70 % BVP ir darbo vietų.

Paslaugos yra visų šiuolaikinės ekonomikos sričių dalis. Jos yra labai įvairios: tai ir tradicinės paklausa paremtos paslaugos, kaip antai: transporto, telekomunikacijų, turizmo, reglamentuojamų profesijų sektoriaus, ir neseniai atsiradusios paslaugos, pavyzdžiui: atliekų valdymo, energijos taupymo, verslo ir duomenų tvarkymo.

Saugos taisyklės

Kai kurios paslaugos gali kelti pavojų vartotojų sveikatai ir fizinei saugai. Pavyzdžiui, dėl informacijos trūkumo, organizuotos nuotykinės sportinės veiklos nepakankamos priežiūros vartotojai gali susižeisti, atliekant grožio priežiūros procedūras gali būti pakenkta odai.

Šiuo metu daugelis paslaugų saugos taisyklių nustatoma nacionaliniu lygmeniu. Tačiau yra ir tokių paslaugų, kurios reglamentuojamos ir Europos Sąjungos lygmeniu, pvz., transporto sektorius.

Reikia daugiau informacijos

Vis dar neaišku, ar reikia paslaugų saugos taisykles derinti ES lygmeniu.

"Vartotojams teikiamų paslaugų saugos ataskaitoje" nurodoma, kad trūksta duomenų ir informacijos apie paslaugų saugą ir keliamą pavojų. Todėl Bendrija pirmiausia turi pasirūpinti šios srities informacijos baze.

Ypatingos svarbos paslaugų sektoriai

Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama šioms sritims:

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3