Language selector

 
left
  Turvalliset palvelut – yleiskatsaus slide
right
transtrans
 

Meidän on parannettava tietämystämme eräisiin kuluttajille suunnattuihin palveluihin liittyvistä riskeistä.

Palveluala

Palveluala on EU:n talouskasvun moottori. Se kattaa noin 70 prosenttia BKT:stä ja työpaikoista suurimmassa osassa jäsenvaltioita.

Nykyaikaisissa kansantalouksissa kaikkiin aloihin kuuluu palveluita. Ne vaihtelevat perinteisistä kysyntään perustuvista palveluista (liikenne, tietoliikenne, matkailu ja säännellyt ammatit) uudempiin palveluihin, joita ovat muun muassa jätehuolto, energiansäästö, yrityspalvelut ja tietojenkäsittely.

Turvamääräykset

Joihinkin erityispalveluihin liittyy kuluttajan terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä, kuten tiedon puutteesta johtuvat loukkaantumiset, ohjatun seikkailu-urheilutoiminnan heikko valvonta tai kauneushoidosta johtuvat ihovauriot.

Tällä hetkellä monet palveluja koskevat turvamääräykset annetaan kansallisella tasolla. Kuljetusala on esimerkki alasta, jolla on paljon myös EU-tason sääntöjä.

Tiedotusta tarvitaan

On vielä epäselvää, onko palveluja koskevia turvamääräyksiä yleensä tarpeen yhdenmukaistaa EU:n tasolla.

Kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskevassa kertomuksessa" todettiin, että palveluihin liittyvistä riskeistä ja turvallisuusnäkökohdista on saatavilla huomattavan vähän faktatietoja. Sen vuoksi EU pyrkii ensisijaisesti parantamaan alan tietopohjaa.

Huomion kohteena olevat palvelualat

Seuraavat palvelualat ovat viime vuosina olleet erityishuomion kohteena:

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3