Language selector

 
left
  Ohutud teenused – ülevaadeslide
right
transtrans
 

Me peame parandama oma teadmisi konkreetsete tarbijateenustega seotud ohtude kohta.

Teenuste sektor

Teenuste sektor on ELis majanduskasvu allikaks. Sektor annab umbes 70% SKTst ja tööhõivest enamikus liikmesriikides.

Teenused hõlmavad kaasaegse majanduse kõiki valdkondi. Neid kohtab alates traditsioonilistest nõudmisepõhistest teenindussektoritest nagu transport, telekommunikatsioon, turism ja reguleeritud kutsealad kuni viimasel ajal tekkinud teenusteni, nagu jäätmekäitlus, energiasääst, ettevõtlusteenused ja andmetöötlus.

Ohutuseeskirjad

Teatud konkreetsed teenused kujutavad endast ohtu tarbijate tervisele ja füüsilisele puutumatusele, näiteks teabe puudusest ja sportlike organiseeritud ettevõtmiste puudulikust järelevalvest tulenevad vigastused või nahakahjustused kosmeetikaprotseduuride korral.

Praegusel ajal on paljud teenuseid käsitlevad ohutuseeskirjad kehtestatud liikmesriikide tasandil. Transpordisektoris on mitmed eeskirjad olemas ka Euroopa tasandil.

Vaja on teavet

Veel on selgusetu, kas teenuste üldisi ohutuseeskirju on vaja ühtlustada ELi tasandil.

Aruandes teenuste ohutusest tarbijatele jõuti järeldusele, et teenuste ohtlikkuse ja ohutuse küsimustes ei ole piisavalt andmeid ja teavet. Järelikult on ühenduse meetmete esmaülesandeks parandada eelkõige teadmisi.

Erihuvi pakkuvad teenustesektorid

Viimastel aastatel on erilist tähelepanu pälvinud järgmised valdkonnad:

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3