Language selector

 
left
  Säkra produkter – en översiktslide
right
transtrans
 

Såsom medborgare i EU ska du inte behöva oroa dig för om en produkt är säker oavsett om du köper den i ditt hemland eller i något annat EU-land.

Hur ser vi till att det bara är säkra produkter som säljs?

 • Det finns allmänna regler om produktsäkerhet som säger att tillverkare och distributörer bara får släppa ut säkra produkter på marknaden.

  Det finns särskilda säkerhetsregler för vissa produkter, t.ex. leksaker , elektrisk utrustning (lågspänningsutrustning) , kosmetika , och läkemedel .

  Varje dag konsumerar och använder vi, eller kommer i kontakt med, en mängd olika produkter. Vi borde kunna lita på att dessa produkter är säkra. Så är inte alltid fallet. Det händer att människor skadar sig vid användning av farliga produkter. Tillverkaren är dock skyldig att se till att eventuella faror undanröjs.


 • Vi bevakar marknaden : Det räcker inte med regler. Någon måste också kontrollera att de tillämpas. Det är medlemsländernas ansvar. Därför har varje medlemsland utsett vilka myndigheter som ska ha ansvar för marknadsbevakningen. Dessa myndigheter ska kontrollera att produkterna uppfyller säkerhetskraven. När det konstateras brister i det avseendet har de befogenhet att ingripa för att se till att produkterna anpassas till kraven och vid behov vidta straffåtgärder.


 • Vi använder standarder : Europeiska standarder bidrar till att värna EU- medborgarnas hälsa och säkerhet. De europeiska standarderna är frivilliga överenskommelser som innehåller kriterier för produkter och tjänster.


 • Vi samlar in information : En effektiv konsumentpolitik för säkra varor och tjänster kräver att man har tillgång till uppgifter och fakta som klart anger vilka produktkategorier som skapar problem. Det innebär bl.a. att man samlar in uppgifter från sjukhusens akutmottagningar om skador som uppstått i samband med användningen av farliga produkter.


 • Internationellt samarbete : När det gäller produktsäkerhet samarbetar vi inte bara med tillsyns- och kontrollorgan utan också med företrädare för näringslivet och konsumentorganisationer i hela världen.


 • Kemikalier : ingår i vardagen. De gör att vår hälsa och livskvalitet kan förbättras, t.ex. i form av läkemedel. Men de kan också innebära risker för vår hälsa och miljö. För att minimera dessa risker är det angeläget att samla in uppgifter om deras negativa effekter för människan. Därför har kommissionen satt igång ett projekt i syfte att bygga upp ett EU-system för information om de risker som kemikalier i konsumtionsvaror innebär.
  Läs mer… .

Vad händer om man hittar en farlig produkt?

 • Vi reagerar snabbt: Inom EU har man infört olika rutiner och metoder för att hjälpa medlemsländerna att bevaka produktmarknaden. Systemet för snabbt informationsutbyte (RAPEX) är ett exempel på detta. Det innebär att uppgifter snabbt kan utbytas om produkter som medför allvarliga risker.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3