Language selector

 
left
  Varni izdelki – pregled slide
right
transtrans
 

Kot državljan Evropske unije ne bi smeli biti zaskrbljeni glede varnosti izdelka, ki ga kupite v domači državi ali v drugi državi članici EU.

Kako zagotovimo, da se prodajajo samo varni izdelki?

 • Splošna pravila o varnosti izdelkov zahtevajo, da proizvajalci in distributerji dajejo na trg samo varne izdelke.

  Za nekatere izdelke so določena posebna pravila o varnosti, na primer za igrače , električno opremo (nizkonapetostna oprema) , kozmetiko in farmacevtske izdelke .

  Vsak dan uživamo, uporabljamo ali pridemo v stik z več različnimi izdelki. Prepričani moramo biti, da so ti izdelki varni. A ni vedno tako, saj se včasih ljudje poškodujejo, ko uporabljajo nevarne izdelke. Proizvajalec mora ustrezno ukrepati, da odpravi nevarnost.


 • Nadziramo trg : Ni dovolj, da imamo predpise, treba jih je tudi uveljavljati. Za to so odgovorne države članice. Vsaka država članica je imenovala organe, ki so odgovorni za nadzor trga. Preveriti morajo, ali izdelki ustrezajo varnostnim zahtevam, sprejeti ustrezne popravne ukrepe in ukrepe za uskladitev izdelkov z zahtevami za varnost ali po potrebi naložiti kazni.


 • Uporabljamo standarde : Z razvojem evropskih standardov pomagamo varovati zdravje in varnost evropskih državljanov. Evropski standardi so prostovoljna soglasja o merilih za izdelke in storitve.


 • Zbiramo informacije : Za večjo učinkovitost potrošniške politike na področju blaga in storitev potrebujemo ustrezne informacije in podatke, da lahko opredelimo kategorije izdelkov, ki povzročajo težave. Zbiramo tudi podatke bolnišničnih oddelkov o poškodbah zaradi nevarnih izdelkov.


 • Sodelujemo na mednarodni ravni : na področju varnosti proizvodov sodelujemo z regulativnimi in nadzornimi organi ter s predstavniki podjetij in potrošnikov po vsem svetu.


 • Kemikalije : so del našega vsakdana. Izboljšujejo naše zdravje in kakovost življenja, denimo farmacevtski izdelki. Lahko pa tudi pomenijo nevarnost za zdravje ljudi in okolje. Da bi čim bolj zmanjšali to nevarnost, je treba zbrati podatke o njihovih negativnih učinkih na ljudi. Komisija je zato začela projekt za razvoj evropskega informacijskega sistema o nevarnostih zaradi kemikalij v potrošniških izdelkih.
  Več o tem … .

Kaj se zgodi, ko ugotovimo, da je izdelek nevaren?

 • Wij reageren snel: Hitro se odzovemo: Na ravni EU je na voljo več mehanizmov in postopkov, ki pomagajo državam članicam pri nadzoru trga. Eden od njih je sistem hitrega opozarjanja (RAPEX). Omogoča hiter prenos informacij o izdelkih, ki predstavljajo resno nevarnost.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3