IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Bezpečné výrobky - prehľad

Ako občan Európskej únie by ste sa nemali obávať o bezpečnosť výrobku, či ho už kúpite vo vašej alebo ktorejkoľvek inej krajine EÚ.

Ako zabezpečiť, aby sa predávali len bezpečné výrobky?

Čo sa stane, keď sa zistí, že výrobok je nebezpečný?