Language selector

 
left
   Bezpečné výrobky - prehľadslide
right
transtrans
 

Ako občan Európskej únie by ste sa nemali obávať o bezpečnosť výrobku, či ho už kúpite vo vašej alebo ktorejkoľvek inej krajine EÚ.

Ako zabezpečiť, aby sa predávali len bezpečné výrobky?

 • V súčasných všeobecných pravidlách bezpečnosti výrobku sa od výrobcov a distribútorov požaduje, aby na trh umiestňovali len bezpečné výrobky.

  Pre niektoré výrobky ako napríklad hračky , elektrické spotrebiče (nízkovoltové spotrebiče) , kozmetiku , a farmaceutiká sú stanovené osobitné bezpečnostné pravidlá.

  Každý deň spotrebúvame, používame alebo jednoducho prichádzame do kontaku s nespočetným množstvom rôznych výrobkov. Mali by sme si byť istí, že tieto výrobky sú bezpečné. Nie je tomu však vždy tak. Niekedy ľudia utrpia zranenia, pretože používajú nebezpečné výrobky. Výrobca je povinný prikročiť k náležitým opatreniam, ktoré vylúčia akékoľvek nebezpečenstvo.


 • Monitorujeme trh : Len pravidlá samotné nestačia. Musia sa uplatňovať. To je zodpovednosťou členských štátov, a preto každý členský štát vymenoval orgány zodpovedné za dozor nad trhom. Je na nich, aby skontrolovali, či výrobky spĺňajú bezpečnostné požiadavky, a v prípade, že nie, sú orgány oprávnené pristúpiť k nápravným opatreniam, aby boli výrobky v súlade s bezpečnostnými požiadavkami alebo, ak je to potrebné, uložiť pokuty.


 • Uplatňujeme normy : Rozvíjanie európskych noriem je spôsob ako pomôcť pri ochrane zdravia a bezpečnosti európskych občanov. Európske normy sú dobrovoľné dohody, ktoré definujú kritéria pre výrobky a služby.


 • Zhromažďujeme informácie : Na to, aby bola politika spotrebiteľa v oblasti bezpečnosti tovaru a služieb účinná, je dôležité mať náležité informácie a údaje, aby bolo možné identifikovať, ktoré kategórie výrobkov spôsobujú problémy. Toto zahŕňa zhromažďovanie údajov z oddelení pohotovosti v lekárskych zariadeniach o úrazoch súvisiacich s nebezpečnými výrobkami.


 • Medzinárodná spolupráca : v oblasti bezpečnosti výrobkov spolupracujeme v celosvetovom meradle s tvorcami regulačných opatrení, tými, ktorí ich uplatňujú, ako aj so zástupcami podnikov a spotrebiteľov.


 • Chemikálie : sú súčasťou nášho každodenného života. Zlepšujú naše zdravie a kvalitu života, napríklad vo forme farmaceutík. Ale takisto môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Na to, aby sa znížilo riziko, je dôležité zhromažďovať informácie o negatívnych dosahoch na ľudí. Komisia preto spustila projekt vytvorenia Európskeho informačného systému o rizikách spôsobovaných chemikáliami v spotrebiteľských výrobkoch.
  Prečítajte si viac … .

Čo sa stane, keď sa zistí, že výrobok je nebezpečný?

 • Zareagujeme veľmi rýchlo. Na úrovni EÚ bolo ustanovených niekoľko mechanizmov a postupov s cieľom pomôcť členským štátom monitorovať trh výrobkov. Jedným z nich je systém rýchlej výmeny informácií (Rapid Alert System, RAPEX) Umožňuje rýchly prenos informácií o výrobkoch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3