Language selector

 
left
  Bezpieczeństwo produktów - informacje ogólneslide
right
transtrans
 

Obywatele Unii Europejskiej nie powinni musieć zastanawiać się nad bezpieczeństwem produktów, bez względu na to, czy kupują je w kraju, czy za granicą.

Jakimi metodami można zapewnić bezpieczeństwo sprzedawanych produktów?

 • Istnieją ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa produktów, które zobowiązują producentów i dystrybutorów do wprowadzania do obrotu jedynie produktów bezpiecznych.

  W przypadku niektórych produktów, takich jak zabawki , sprzęt elektryczny (niskiego napięcia) , kosmetyki , i wyroby farmaceutyczne , określono szczegółowe przepisy bezpieczeństwa.

  Codziennie konsumujemy niezliczone ilości różnych produktów, posługujemy się nimi lub po prostu mamy z nimi kontakt. Musimy mieć pewność, że są to produkty bezpieczne. Niestety nie zawsze tak jest. Używanie niektórych produktów może grozić niebezpieczeństwem. Producenci muszą podjąć odpowiednie kroki, aby to zagrożenie wyeliminować.


 • Monitorowanie rynku : Same przepisy nie wystarczą, jeżeli nie będą przestrzegane. Ponieważ odpowiadają za to państwa członkowskie, w każdym z nich istnieją urzędy odpowiedzialne za monitorowanie rynku. Mają one obowiązek sprawdzać, czy produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa, a w przeciwnym wypadku, podejmować działania korygujące polegające na dostosowaniu produktów do odpowiednich norm bezpieczeństwa, lub w razie konieczności nakładać kary.


 • Stosowanie norm : Opracowywanie norm europejskich to sposób na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa obywateli UE. Normy europejskie to dobrowolne zobowiązania określające kryteria, jakie muszą spełniać produkty i usługi.


 • Gromadzenie informacji : Aby polityka ochrony konsumentów była skuteczna w dziedzinie bezpieczeństwa produktów i usług, potrzebne są miarodajne informacje umożliwiające wykrycie sprawiających problemy kategorii produktów. Gromadzone informacje obejmują dane pozyskane od szpitali, dotyczące obrażeń odniesionych w związku ze stosowaniem produktów niebezpiecznych.


 • Współpraca międzynarodowa : W dziedzinie bezpieczeństwa produktów współpracujemy zarówno z władzami nadzorczymi i regulacyjnymi, jak i z przedstawicielami przedsiębiorstw i konsumentów na całym świecie.


 • Chemikalia : stanowią część życia codziennego. Mogą pozytywnie wpływać na nasze zdrowie i poziom życia, np. jako składniki leków. Ale mogą być również niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Aby ograniczyć to zagrożenie do minimum, trzeba gromadzić informacje o ich negatywnym wpływie na ludzi. W związku z tym Komisja opracowała projekt mający na celu stworzenie europejskiego systemu informacji o zagrożeniach związanych z obecnością substancji chemicznych w produktach konsumpcyjnych.
  Więcej informacji… .

Co się dzieje, jeżeli jakiś produkt okaże się niebezpieczny?

 • Działania podejmowane są szybko: Na szczeblu Wspólnoty stworzono pewne mechanizmy i procedury mające umożliwić państwom członkowskim nadzorowanie rynku produktów. Jednym z nich jest system wczesnego ostrzegania (ang. Rapid Alert System - RAPEX) . Umożliwia on szybkie przekazywanie informacji o produktach stanowiących poważne zagrożenie.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3