Language selector

 
left
   Droši produkti - apskatsslide
right
transtrans
 

Kā Eiropas Savienības pilsonim jums nav jāuztraucas par produktu drošumu neatkarīgi no tā, vai pērkat tos savā valstī vai citā ES valstī.

Kā mēs nodrošinām, ka pārdošanā ir tikai droši produkti jeb ražojumi?

 • Vispārējie produktu drošuma noteikumi paredz ražotājiem un izplatītajiem tirgū laist tikai drošus produktus.

  Atsevišķām produktu grupām, tādām kā rotaļlietas , elektroierīces (zemsprieguma ierīces) , kosmētiskie , un farmaceitiskie līdzekļi , ir izstrādāti specifiski noteikumi.

  Ikdienā mēs patērējam, lietojam vai vienkārši saskaramies ar neskaitāmiem dažādiem produktiem. Mums būtu jābūt pārliecinātiem, ka šie produkti ir droši. Bet ne vienmēr tā tas ir. Dažreiz cilvēki savainojas, lietojot bīstamus produktus. Ražotāja pienākums ir veikt attiecīgos pasākumus, lai novērstu bīstamību.


 • Mēs pārraugām tirgu. : Regels alleen zijn niet voldoende. Regels moeten ook gehandhaafd worden. Dit is de taak van de lidstaten. Daarom hebben alle lidstaten autoriteiten aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de markt. Zij moeten nagaan of producten aan de veiligheidseisen voldoen. Als dit niet het geval is, hebben deze autoriteiten de bevoegdheid corrigerende maatregelen te nemen, producten aan te passen aan de veiligheidseisen, of zo nodig straffen op te leggen.


 • Mēs izmantojam standartus. Eiropas standartu izstrāde ir viens no veidiem, kā palīdzēt aizsargāt Eiropas pilsoņu veselību un drošumu. Eiropas standarti ir brīvprātīgas vienošanās, ar kurām nosaka kritērijus produktiem un pakalpojumiem.


 • Mēs vācam informāciju. : Lai patērētāju tiesību aizsardzības politika būtu efektīva preču un pakalpojumu drošuma jomā, liela nozīme ir informācijai un datiem, lai noskaidrotu, kuras produktu kategorijas rada problēmas. Šis process ietver datu iegūšanu no slimnīcu traumatoloģijas nodaļām, kurās ārstējas pacienti, kas cietuši no bīstamu produktu lietošanas.


 • Mēs sadarbojamies starptautiskā līmenī : Ražojumu drošuma jomā mēs strādājam gan ar iestādēm, kas atbild par regulējumu un kontroli, gan ar uzņēmumu un patērētāju pārstāvjiem visā pasaulē.


 • Ķīmiskās vielas : ir kļuvušas par mūsu ikdienas sastāvdaļu. Ar to palīdzību mēs uzlabojam savu veselību un dzīves kvalitāti, piemēram, lietojot farmaceitiskos līdzekļus. Tomēr tie var arī apdraudēt cilvēku veselību un vidi. Lai samazinātu šādu risku, ir svarīgi vākt informāciju par to negatīvo ietekmi uz cilvēkiem. Šajā nolūkā Komisija ir uzsākusi projektu, lai izstrādātu Eiropas informācijas sistēmu par apdraudējumu, ko rada ķīmiskās vielas patēriņa produktos.
  Lasiet vairāk… .

Kas notiek, ja tiek atklāts bīstams produkts?

 • Mēs reaģējam ļoti ātri. ES līmenī ir paredzēti vairāki mehānismi un procedūras, ar kuru palīdzību dalībvalstis var labāk pārraudzīt produktu tirgu. Ātrās ziņošanas sistēma (RAPEX) ir viens no šiem mehānismiem. Tā paredz ātru informācijas nodošanu par produktiem, kuru lietošana saistīta ar nopietnu risku.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3