Language selector

 
left
   Saugios prekės - Apžvalgaslide
right
transtrans
 

Kaip Europos Sąjungos pilietis, neturėtumėte nerimauti dėl prekės saugos, kad ir kur – savo ar kitoje ES šalyje – ją įsigytumėte.

Kaip užtikriname parduodamų prekių saugą?

 • Prekių saugos bendrosiose taisyklėse reikalaujama, kad gamintojai ir tiekėjai į rinką tiektų tik saugias prekes.

  Tam tikroms prekėms, pvz.: žaislams , elektros įrangai (žemos įtampos įrenginiams) , kosmetikai ir vaistams taikomos ypatingos saugos taisyklės..

  Kiekvieną dieną vartojame, naudojame ar paprasčiausiai liečiame daugybę įvairiausių prekių. Mes turime būti tikri, kad šios prekės yra saugios. Tačiau taip, deja, yra ne visada. Naudodamiesi pavojingomis prekėmis žmonės gali susižeisti. Todėl gamintojai privalo imtis reikalingų priemonių ir pašalinti pavojaus priežastis.


 • Prižiūrime rinką. Vien taisyklių nepakanka. Reikia užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Tai – kiekvienos valstybės narės atsakomybė. Todėl valstybės narės skiria už rinkos priežiūrą atsakingus pareigūnus. Jie tikrina, ar prekės atitinka saugos reikalavimus. Jei taip nėra, įpareigotieji asmenys turi teisę imtis taisomųjų veiksmų, kad prekės šiuos reikalavimus atitiktų, arba, jei reikia, skirti nuobaudas.


 • Naudojame standartus. Europos standartų kūrimas yra būdas Europos piliečių sveikatai saugoti ir jų saugai užtikrinti. Europos standartai yra savanoriški susitarimai, kuriuose nustatomi prekėms ir paslaugoms taikomi reikalavimai.


 • Renkame informaciją. Kad prekių ir paslaugų saugos srityje įgyvendinama vartotojų politika būtų veiksminga, svarbu turėti informaciją ir duomenis, kuriais remiantis būtų galima nustatyti problemines prekių kategorijas. Todėl, pavyzdžiui, renkame ligoninių traumatologijos skyrių duomenis apie traumų, patirtų naudojant pavojingas prekes, atvejus.


 • Tarptautinis bendradarbiavimas. Produktų saugos srityje bendradarbiaujame su teisės aktus reglamentuojančiomis ir įgyvendininančiomis institucijomis bei su įmonėmis ir vartotojų atstovais iš viso pasaulio..


 • Cheminės medžiagos yra mūsų kasdienybės dalis. Pavyzdžiui, vaistai padeda sveikti ir gerina gyvenimo kokybę. Tačiau cheminės medžiagos taip pat gali kelti pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai. Kad šis pavojus būtų kuo mažesnis, labai svarbu rinkti informaciją apie neigiamą poveikį žmogui. Todėl Komisija pradėjo įgyvendinti projektą – Europos informacijos apie vartojimo prekėse esančių cheminių medžiagų keliamą pavojų sistemos kūrimas.
  Daugiau apie tai... .

Kas atsitinka, jei nustatoma, kad prekė yra nesaugi?

 • Imamės skubių veiksmų. Kad valstybės narės galėtų geriau prižiūrėti prekių rinką, sukurta keletas ES lygmens sistemų ir procedūrų. Viena iš jų – skubaus įspėjimo sistema (RAPEX). Naudojantis ja informacija apie rimtą pavojų keliančias prekes perduodama skubiai.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3