Language selector

 
left
  Turvalliset tuotteet – yleiskatsausslide
right
transtrans
 

Euroopan unionin kansalaisena sinun ei tavallisesti tarvitse kantaa huolta tuotteiden turvallisuudesta, teitpä ostoksesi kotimaassasi tai jossain toisessa EU-maassa.

Miten myytävien tuotteiden turvallisuus varmistetaan?

 • Tuotteiden turvallisuudesta annetuissa yleisissä säännöissä edellytetään, että tuottajat ja jakelijat saattavat markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita.

  Tietyille tuotteille, kuten lelut , sähkölaitteet (pienjännitelaitteet) , kosmetiikka , ja lääkkeet on annettu omat turvamääräykset.

  Kulutamme ja käytämme päivittäin lukuisia erilaisia tuotteita tai olemme niiden kanssa kosketuksissa. Meidän pitäisi pystyä luottamaan näiden tuotteiden turvallisuuteen. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, ja vaarallisten tuotteiden käyttö voi johtaa loukkaantumisiin. Tuottajat ovat velvollisia poistamaan vaaratekijät.


 • Seuraamme markkinoita : pelkät säännöt eivät riitä, vaan ne on myös pantava täytäntöön. Tämä kuuluu jäsenvaltioille, ja siksi kukin jäsenvaltio on nimennyt markkinavalvontaviranomaiset. Niiden on varmistettava, että tuotteet täyttävät turvavaatimukset. Ellei näin ole, ne voivat toteuttaa korjaavia toimia, saattaa tuotteet turvavaatimusten mukaisiksi tai määrätä tarvittaessa rangaistuksia.


 • Käytämme standardeja : Euroopan unionin kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta pyritään suojelemaan kehittämällä eurooppalaisia standardeja. Ne ovat vapaaehtoisia sopimuksia, joissa määritellään tuotteita ja palveluja koskevat vaatimukset.


 • Keräämme tietoa : Jotta tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta koskeva kuluttajapolitiikka olisi tehokasta, on tärkeää, että käytettävissä on tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa, mitkä tuoteryhmät aiheuttavat ongelmia. Näihin kuuluvat sairaaloiden tapaturma-asemilta kerättävät tiedot vaarallisiin tuotteisiin liittyvistä henkilövahingoista.


 • Teemme kansainvälistä yhteistyötä : Tuoteturvallisuuden alalla toimimme yhteistyössä sääntely- ja täytäntöönpanoviranomaisten kanssa sekä yritysten ja kuluttajien edustajien kanssa ympäri maailman.


 • Kemikaalit : kuuluvat nykyihmisen arkeen. Esimerkiksi lääkkeet parantavat ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. Kemikaalit voivat kuitenkin olla myös vaaraksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Riskien minimoimiseksi onkin tärkeää kerätä tietoa niistä ihmisille aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista. Tämän vuoksi komissio on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää kulutustavaroissa esiintyviä kemikaaliriskejä koskeva eurooppalainen tietojärjestelmä.
  Lisätietoja .

Mitä tapahtuu, jos tuote todetaan vaaralliseksi?

 • Toimimme nopeasti: EU:n tasolla on perustettu useita järjestelmiä ja menettelyjä, jotka auttavat jäsenvaltioita seuraamaan tuotemarkkinoita. Yksi näistä on nopea sRapex-hälytysjärjestelmä . Sen kautta on mahdollista välittää nopeasti tietoa tuotteista, jotka aiheuttavat vakavia riskejä kuluttajien turvallisuudelle.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3