Language selector

 
left
  Ohutud tooted – ülevaadeslide
right
transtrans
 

Euroopa Liidu kodanikuna ei peaks te muretsema toote ohutuse pärast ostes selle kodumaal või mõnes teises liikmesriigis.

Kuidas me tagame, et müügil on ainult ohutud tooted?

 • Toodete ohutuse kohta kehtivad üldeeskirjad , mille kohaselt tootjad ja edasimüüjad tohivad turule toimetada üksnes ohutuid tooteid.

  Teatud toodetele kehtivad eriohutuseeskirjad. Nt mänguasjadele , elektriseadmetele (madalpingeseadmed) , kosmeetikale , ja ravimitele .

  Iga päev me tarbime ja kasutame erinevaid tooteid või lihtsalt puutume nendega kokku. Me peaksime saama olla kindlad, et need tooted on ohutud. See ei ole alati nii. Mõnikord saavad inimesed ohtlikke tooteid kasutades viga. Tootja on kohustatud võtma ohu vältimiseks vajalikud meetmed.


 • Me jälgime turgu : Eeskirjadest üksi ei piisa – need tuleb jõustada. Selle eest vastutavad liikmesriigid, kes peavad määrama turujärelevalve eest vastutava asutuse. See peab kontrollima, kas tooted vastavad ohutusnõuetele ja kui see nii ei ole, siis on neil pädevus nõuda toote ohutusnõuetega vastavusse viimist ja vajadusel rakendada sanktsioone.


 • Me kasutame standardeid : Üks võimalus tagada Euroopa kodanike ohutus ja kaitsta nende tervist on Euroopa standardite väljaarendamine. Euroopa standardid on vabatahtlikud kokkulepped, mis määratlevad nõuded toodetele ja teenustele.


 • Me kogume teavet : Eesmärk on tõhus tarbijapoliitika toodete ja teenuste valdkonnas. Oluline on omada andmeid, mis näitavad ära probleemsed tootekategooriad. See hõlmab haiglate traumapunktidest ohtlike toodetega seotud vigastuste kohta andmete kogumist.


 • Rahvusvaheline koostöö : tooteohutuse valdkonnas teeme me koostööd regulatsiooni- ja täitevasutustega ning ettevõtete ja tarbijate esindajatega kogu maailmas.


 • Kemikaalid : on osa meie argipäevast. Nad aitavad parandada meie tervist ja elukvaliteeti, nt ravimite näol. Kuid nad võivad ka inimeste tervist ja keskkonda ohustada. Riski minimiseerimiseks tuleb koguda teavet negatiivse mõju kohta inimestele. Komisjon on seetõttu käivitanud projekti tarbetoodetes sisalduvate kemikaalidega seotud riskide Euroopa teabesüsteemi väljaarendamiseks.
  Loe täiendavalt… .

Mis juhtub ohtlike toodete leidmisel?

 • Wij reageren snel.: Me tegutseme kiirelt: ELi tasandil on välja töötatud mitmeid mehhanisme ja meetmeid, et aidata liikmesriikidel toodete turgu jälgida. Neist üks on kiirhoiatussüsteem (Rapid Alert System, lüh RAPEX) . See võimaldab tõsiselt ohtlike toodete kohta kiiresti teavet vahetada.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3