Language selector

 
left
  Sikre produkter – et overblikslide
right
transtrans
 

Som EU-borger bør du kunne have tillid til, at et produkt er sikkert, uanset om du køber det i dit hjemland eller i et andet EU-land.

Hvordan garanterer vi, at der kun sælges sikre produkter?

 • De generelle regler om produktsikkerhed betyder, at producenter og distributører kun må markedsføre sikre produkter.

  For visse produkter er der fastlagt særlige sikkerhedsregler. Det gælder f.eks. legetøj , elektrisk udstyr (lavspændingsudstyr) , kosmetik , og lægemidler .

  Hver eneste dag forbruger og anvender vi eller kommer i kontakt med utallige produkter af forskellig art. Vi bør kunne have tillid til, at disse produkter er sikre. Dette er dog ikke altid tilfældet. Af og til kommer folk til skade ved brug af farlige produkter. Producenten er imidlertid forpligtet til at tage passende forholdsregler for at undgå fare.


 • Vi overvåger markedet : Regler er ikke nok i sig selv. De skal også håndhæves, og det er medlemslandenes ansvar. Derfor har hvert medlemsland udpeget myndigheder, som er ansvarlige for at overvåge markedet. Disse myndigheder skal kontrollere, at produkterne lever op til sikkerhedskravene. Hvis det ikke er tilfældet, har de beføjelse til at gribe ind, så de pågældende produkter bringes i overensstemmelse med sikkerhedskravene. Om nødvendigt kan myndighederne også pålægge bøder.


 • Vi gør brug af standarder : Udviklingen af europæiske standarder bidrager til at beskytte EU-borgernes sundhed og sikkerhed. Europæiske standarder er frivillige aftaler, hvori der fastsættes kriterier for produkter og tjenesteydelser.


 • Vi indsamler oplysninger : En effektiv forbrugerpolitik for varers og tjenesteydelsers sikkerhed kræver, at man råder over oplysninger og data, som klart viser, hvilke produktkategorier der volder problemer. Hertil hører at indsamle data fra hospitalernes skadestuer om personer, der er kommet til skade ved brug af farlige produkter.


 • Vi samarbejder internationalt : Inden for produktsikkerhed arbejder vi sammen med både regulerende myndigheder og kontrolmyndigheder og med erhvervs- og forbrugerrepræsentanter i hele verden.


 • Kemikalier : er en del af vores hverdag. De er med til at forbedre vores sundhed og livskvalitet, f.eks. i form af lægemidler. Kemikalier kan imidlertid også udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. For at mindske denne risiko er det vigtigt at indsamle oplysninger om deres negative virkninger for mennesker. Kommissionen har derfor iværksat et projekt, som skal føre til udviklingen af et europæisk informationssystem om risici ved kemikalier i forbrugsvarer.
  Læs mere … .

Hvad sker der, hvis det konstateres, at et produkt ikke er sikkert?

 • Vi reagerer hurtigt: Der er indført en række mekanismer og procedurer på EU-plan, som skal hjælpe medlemslandene med at overvåge produktmarkedet. Varslingssystemet (RAPEX) er en af dem. Via dette system kan der hurtigt sendes oplysninger om produkter, der udgør alvorlige risici.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3