IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Bezpečné výrobky – přehled

Občané Evropské unie by neměli mít obavy, pokud jde o bezpečnost výrobků, ať už je kupují ve své zemi nebo v jiné zemi EU.

Jak zajišťujeme, aby se prodávaly pouze bezpečné výrobky?

Co se stane po zjištění, že je daný výrobek nebezpečný?