Language selector

 
left
  Nevarni izdelki – pregled slide
right
transtrans
 

Če nek izdelek na evropskem trgu povzroča resno nevarnost za zdravje in varnost potrošnikov, lahko ukrepamo na treh ravneh, da odpravimo nevarnost.

Ukrepi na ravni države članice – RAPEX

Kaj je RAPEX?

RAPEX je evropski sistem hitrega opozarjanja na nevarne neživilske izdelke. Države članice lahko druge države članice in Komisijo hitro obvestijo o nevarnih izdelkih.

Kako deluje RAPEX?

 • Kadar je ugotovljeno, da je nek izdelek (npr. igrača, predmet za nego otrok ali gospodinjska naprava) nevaren, pristojni nacionalni organ ukrepa tako, da odpravi nevarnost. Izdelek lahko umakne s trga, ga odpokliče od potrošnikov ali izda opozorilo. Nato nacionalna kontaktna točka obvesti Evropsko komisijo (Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov) o izdelku, njegovi nevarnosti za potrošnike in ukrepih, ki jih je organ sprejel, da bi preprečil nevarnost in nesreče.

 • Evropska komisija obvešča nacionalne kontaktne točke v vseh državah EU o informacijah, ki jih prejme. Na internetu objavlja tedenski pregled nevarnih izdelkov in ukrepov za odpravljanje nevarnosti.

 • Nacionalne kontaktne točke v vsaki državi EU poskrbijo, da odgovorni organi preverijo, ali je nevarni izdelek navzoč na trgu. Če odgovorni organi ugotovijo, da je navzoč, sprejmejo ukrepe za odpravo nevarnosti: zahtevajo umik izdelka s trga, njegov odpoklic od potrošnikov ali izdajo opozorila.

Ukrepi na ravni podjetij

Proizvajalci in distributerji morajo obvestiti pristojni nacionalni organ, kadar vedo (ali bi morali vedeti), da je izdelek, ki so ga dali na trg (npr. igrača ali električna naprava), nevaren. To pomeni, da so za preprečevanje nevarnosti, kadar so na trgu nevarni izdelki, najprej odgovorni proizvajalci in distributerji. V navodilih lahko preberete, kdaj in koga morajo proizvajalci in distributerji obvestiti o nevarnem izdelku ter na kakšen način.

Ukrepi na ravni Skupnosti

Pod določenimi pogoji lahko Komisija sprejme odločbo, s katero zahteva, da države članice prepovejo trženje nevarnega izdelka, ga odpokličejo od potrošnikov ali umaknejo s trga. Take odločbe se sprejmejo na ravni Skupnosti:

 • kadar države članice na različne načine obravnavajo nevarnosti, ki jih povzročijo nevarni izdelki,
 • kadar je treba nujno ukrepati zaradi nevarnosti izdelka in kadar noben drug predpis Skupnosti ne obravnava te nevarnosti ter
 • kadar so take odločbe najučinkovitejši način za odpravo nevarnosti.

Zo'n beschikking is maximaal een jaar geldig. Op dit moment zijn er slechts twee zulke beschikkingen op EU-niveau vastgesteld:

 • Odločba o ftalatih (snovi, ki se uporabljajo kot mehčalci v plastičnih izdelkih)

  Leta 1999 je več držav članic izrazilo zaskrbljenost zaradi možnih škodljivih učinkov ftalatov na zdravje otrok. Z odločbo je bila začasno prepovedana uporaba šestih ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok. Veljavnost odločbe je bilo treba redno obnavljati. Medtem so tudi države članice izvedle nacionalne ukrepe, ki prepovedujejo uporabo ftalatov v igračah.

  Vrsta ocen tveganj je potrdila skrb za varnost in trajna prepoved je postala nujna. Julija 2005 je bila uporaba ftalatov v igračah trajno prepovedana z direktivo.
 • Odločba o vžigalnikih

  11. maja 2006 je Komisija z odločbo zahtevala, da države članice od 11. marca 2007 dajejo na trg samo cigaretne vžigalnike za enkratno uporabo, ki so varni za otroke. Odločba tudi prepoveduje, da se od istega datuma naprej dajejo na trg vžigalniki, podobni drugim predmetom, ki so za otroke privlačni. Luksuzni in pol-luksuzni vžigalniki so izključeni iz obsega odločbe, vendar morajo izpolnjevati splošne varnostne zahteve, ki veljajo za te izdelke. Več o tem…


Prijava nevarnih proizvodov s strani proizvajalcev in distributerjev
Evropska komisija je pripravila letak, s katerim želi spodbuditi proizvajalce in distributerje, da v skladu s svojo obveznostjo pristojne organe držav članic obvestijo o nevarnih proizvodih na trgu EU.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3